Projekt Heuréka

english
version
english version


Projekt HeurékaSeminářeReporty z akcí4. velký seminář Heuréky

4. velký seminář Heuréky

Náchod, 23.-25. 9. 2005

Jaký byl letošní seminář?

  • Zatím největší (74 účastníků, 17 dílen + dva krátké příspěvky navíc + pro zájemce noční pozorování).
  • Velice intenzivní, jak lze posoudit z programu (PDF).
  • Pestrý a mnohotvárný, jak ukazuje už přehled dílen a jejich anotace.

  • A že byl zajímavý, je zřejmé už z fotografií.

Přehled dílen

             Vedoucí dílny          Název
1.  Václav Pazdera  Spektroskop, viz též
    předlohu pro výrobu
2.  Leoš Dvořák  Pokusy se zvukovou kartou    
3.  Stanislav Gottwald  Smyslové hrátky
4.  Michal Zoubek  Měření pomocí Lega
5.  Miroslav Jílek  Trhání vody
6.  Jiří Vinter  Logaritmické pravítko
7.  Radim Kusák  Fyzika v karate
8.  Zdeněk Rakušan  Bavíme fyzikou
9.  Zdeněk Polák  Teplo a teplota
10.  Jarda Reichl  Lékařské přístroje
11.  Mirka Černá  Svíčka ve fyzice
12.  Peter Žilavý  Tajemství ochranného kolíku
13.  Janek Koupil  Zkoumáme vlastní oko
14.  Zdeněk Drozd  Vzduch
15.  Mirek Burda  Blikátko
16.  Zdeňka Broklová  Denní tisk ve fyzice
17.  Marek Česal  Astronomie

Anotace dílen

1. Václav Pazdera: Spektroskop

Výroba jednoduchého (překvapivě dobrého) spektroskopu z čtvrtky černého papíru podle vystřihovánky a "střepu" z CD-romu.
Pomůcky: nůžky, řezací nůž s vysunovací čepelí, nejlépe kovové pravítko, lihový černý fix.

2. Leoš Dvořák: Pokusy se zvukovou kartou

Počítač se zvukovou kartou už je dnes běžný málem jako mobil. Vyzkoušíme si, jak jej použít k jednoduchým měřením téměř zadarmo, s minimeme přídavného "hardwaru". Zvuk budeme snímat mikrofonem, světlo fototranzistorem (vše v ceně  pár desítek korun) - a nechte se překvapit, co jednoduchých a zajímavých pokusů s tím zvládneme udělat!

3. Stanislav Gottwald: Smyslové hrátky

Zkuste si pohrát s některými ze svých smyslů, vyzkoušet si na vlastní kůži pár klamavých vjemů, prozkoumat citlivost jednotlivých částí svého těla apod. Je zřejmé, že jde o hrátky, které patří spíše do biologie (která se však bez fyziky stejně neobejde!), ale jedná se také o nás, o naše vnímání – pak je jedno, zda jste šílenci fyzikální nebo biologičtí.
Pomůcky: Šátek a odpichovátko jsou vítány. Dále nůžky, tužka, lihový fix – ty se také hodí.

4. Michal Zoubek: Měření pomocí Lega

Měření pomocí programu RoboLab, kterým se programují Lego modely. Seznámení s tím, co prográmek umí a jak se to dá využít ve fyzice (např. měření teploty s grafem t - t, měření dráhy s grafem s - t a úpravou na graf v - t případně a - t, dále bych ukázal různé přeměny energií (solární panel, větrnou a vodní elektrárničku ap.). Programování je jednoduché a zvládne to úplně každý.

5. Mirek Jílek: Trhání vody

V dílně se naučíme sestavit a používat velmi jednoduché a poměrně přesné zařízení na měření povrchového napětí různých kapalin, vhodné k laboratornímu měření ve škole. Jako doplnění se můžeme zamyslet nad několika problémy, které s povrchovým napětím souvisí, a vyzkoušet si několik jednoduchých pokusů.

6. Jiří Vinter: Logaritmické pravítko

Účastník se zorientuje v pojmech číselná osa, kóta, souřadnice, přibližná čísla, nepřesnost výsledku, funkční stupnice, modul, naučí se číst v logaritmických tabulkách, používat logaritmy k násobení a dělení, porozumí principu logaritmického pravítka, sestrojí si vlastní jednoduché pravítko.
Dílna je určena všem, kterým se nelíbí trend vymezující člověku roli obsluhy stále složitějších strojků, jejichž funkci  nerozumí.
Vize: Člověk by měl používat jen ty stroje a zařízení, jejichž funkci rozumí do té míry, že je dovede udržovat v chodu a případně i opravit, pokud se pokazí (a to ne vinou nepoučené obsluhy!)

7. Radim Kusák: Fyzika v karate

Karate je bojové umění, které využívá množství fyzikálních zákonů. Dozvíte se, jak využít moment setrvačnosti, nebo jakou ničivou sílu má změna hybnosti. Vyzkoušíte si také přerážení různých předmětů – ničeho se nebojte, každý z vás se to může naučit :)
Pomůcky: cvičební oděv (stačí tričko a tepláky). Znalost bojových umění není podmínkou.

8. Zdeněk Rakušan: Bavíme fyzikou

Umíš postavit vajíčko na špičku? Viděl jsi už někdy nehořlavý papír? Co myslíš, může tvé vlastní tělo fungovat jako baterie? Chceš se naučit vyrábět děravé obláčky dýmu? ...a jiné „fyzikální“ drobnosti, jimiž lze pobavit. Hodí se k nenásilnému, a přitom smysluplnému využití různých jiných „hluchých“ míst ve vyučování, jako jsou suplované hodiny, výuka po uzavření klasifikace apod., dále pro zájmové kroužky, školní akademie, dny otevřených dveří atd., ale i ke zpestřování běžné výuky fyziky na školách všech stupňů.

9. Zdeněk Polák: Teplo a teplota

Cílem dílny je vyzkoušet si experimenty s teplem, které se dají provádět ve třídě. Účastníci si budou moci provést některé z laboratorních prací, jak je dělají naši žáci. Zkusit si vyrobit kahan a kalorimetr. Vyzkouší si vlastnosti termocitlivého papíru. Zájemci si vyrobí model teploměru a ti zvídavější mohou změřit objemovou roztažnost vody, nebo délkovou roztažnost hliníku. Pokusíme se dosáhnout hluboce záporných teplot bez mrazáku. Každý si vyzkouší několik experimentů  na přeměnu skupenství.
Pozn. K výrobě kahanu je třeba si přivézt malou skleničku od dětské přesnídávky s plechovým víčkem na závit. Víčka raději dvě.

10. Jarda Reichl: Lékařské přístroje

Fyzikální principy činnosti lékařských přístrojů (které do té doby nashromáždím :-)) od těch nejběžnějších (teploměr, …) až  k těm náročnějším (glukometr, …). A možná bude i pár ptákovinek navíc …

11. Mirka Černá: Svíčka ve fyzice

Pomůcky: libovolná svíčka

12. Peter Žilavý: Tajemství ochranného kolíku

Co by měl (nejen) učitel fyziky vědět o elektrických rozvodech.
Náplní této dílny je praktické seznámení se zapojením jednoduchých elektrických rozvodů. Účastníci si prakticky vyzkouší funkci ochranného kolíku (přesněji funkci ochrany neživých částí el. zařízení - např. krytu žehličky - před nebezpečným dotykovým napětím pomocí samočinného odpojení od zdroje). Bude zde porovnána dříve používaná dvouvodičová soustava TN-C (vyskytující se ještě pořád ve většině našich laboratoří a domácností) s bezpečnější trojvodičovou TN-S soustavou. Účastníci dílny si vyzkouší i funkci proudového chrániče.

13. Janek Koupil: Zkoumáme vlastní oko

S pomocí jednoduchých pomůcek - špendlíku a kusu papíru - se pokusíme (neinvazivně!) zjistit o našem oku něco víc, než nám prozradí středoškolské učebnice.
Náplň workshopu je vypůjčena z prezentace na Physics On Stage 3 a doplněna dalšími materiály. Obsahem není jen fyzika (i když to samozřejmě také), ale otřeme se lehce i o biologii.

14. Zdeněk Drozd: Vzduch

Vzduch, který nás od narození obklopuje a jehož přítomnost si většinou ani neuvědomujeme, můžeme snadno zkoumat pomocí jednoduchých prostředků. V dílně si vyzkoušíte, jak se dá vzduch zvážit, jak se dá změřit atmosférický tlak, vyrobíte si tlakovou láhev pro experimenty se vzduchem při vyšším tlaku, prozkoumáte elektrickou vodivost vzduchu a jiné zajímavosti.
Pomůcky: Pokud se chcete dílny zúčastnit, přineste si jednu (nebo raději dvě) plastové láhve s víčky.
Protože některé pokusy budeme dělat pouze v jednom provedení, bude vhodné omezit maximální počet účastníků jedné dílny na 10.

15. Mirek Burda: Blikátko

Postavíme si jednoduché blikátko a pokusíme se pochopit, jak a proč funguje. Nejsou potřeba žádné předběžné znalosti z elektrotechniky ani z pájení - dílna bude polopatická. Mj. se dozvíte, k čemu se dá použít třeba takový kondenzátor nebo tranzistor.
Potřebné součástky si za 20-40 korun můžete odvést domů.

16. Zdeňka Broklová: Denní tisk ve fyzice

Dílna se bude zabývat možnostmi použití novin a časopisů při výuce fyziky včetně ukázek několika aktivit. V rámci dílny proběhne i diskuze nad důvody, proč noviny (ne)používat a co asi by si studenti z předvedených aktivit měli odnést.
Poznámka: Dílna bude velmi podobná večerní aktivitě s novinami z letošní Hraštice pro studenty učitelství.
Prosba: Pro tuto dílnu potřebuji několik výtisků různých novin a případně i časopisů. Hlavně obyčejné celoplošné noviny jako Právo, Zemědělské noviny, Lidové noviny, Blesk, Hospodářské noviny, Mladá fronta, ... Prosím všechny účastníky (i ty, které tato dílna nezaujala), pokud nějaké noviny odebíráte, či si je kupujete, vezměte několik starších výtisků s sebou. Pokud budu předem upozorněna, tak se Vám vrátí nepoškozené.

17. Marek Česal: Astronomie

Noční: Procházka noční oblohou. Účastníci si vyzkouší orientaci na obloze pomocí souhvězdí a také vyhledávání objektů pomocí astronomických dalekohledů. Můžeme si i vyzkoušet spočítat, kolik je na obloze hvězd. V případě špatného počasí, navrhuji noční procházku městem s fotoaparáty zaměřenou na světelné znečištění.
Pomůcky: Teplé oblečeni, tužku nebo centropen číslo 1 a papír, baterku s červeným světlem.

Denní: Astronomická kuchařka - Za jasného počasí malování Slunce, kdy si účastník sám vyrobí prostředek určený k pozorování z dodaného materiálu. Astronomie se neobejde  bez kosmonautiky, takže součástí dílny by mohly být závody raket (vodních, plynových i vzduchových) a nebo i létajících talířů (tentokrát ale papírových). Zajisté se také pokusíme uvařit si Slunce, necháme vybuchnout nějakou sopku, utvoříme nějaký ten kráter, kometu a možná zkusíme i mlhovinu.
 


 I. Koudelková a L. Dvořák, 30. 9. 2005


nahoru | titulní strana | kontakty | mapa webu | vytisknout

©2004-2020 Stanislav Gottwald a Leoš Dvořák. Design a kód Petr Sobotka. Aktualizace této strany 04. 10. 2018