Projekt Heuréka

english
version
english version


Projekt HeurékaSeminářeReporty z akcíNáchod 2007 v Kyjově

Náchod 2007 v Kyjově

Ve dnech 21.9.-23.9. 2007 proběhl tradiční víkend plný zajímavých dílen. Tento svátek všech Heuréčanů probíhá každoročně v Náchodě. Vzhledem k nemoci hlavního organizátora se jeho pořádání letos ujal Vlastík Havránek, který nás pozval na školu, kde momentálně působí, do Kyjova. Tamní gymnázium nás přivítalo velmi laskavě nejen tradiční pestrou tabulí dílen, ale i přehlídkou vinných produktů kraje. K tomu, co se v Kyjově dělo, si můžete přivonět nahlédnutím do programu a menu dílen, jejichž anotace plní následující řádky...

Program

Hlavní menu - přehled dílen

 1. V. Pazdera – USB Interface KV8055

  V dílně se seznámíte se všemi možnostmi interfejsu KV8055 na PC a vyzkoušíte si jak s tímto interfejsem měřit a vyhodnocovat měření se soupravou GAMABETA. Vhodné pro ZŠ i SŠ.

 2. J. Vinter – Fyzika broušení, leštění

  Dílna bude věnována přípravě stejnorodého brusného materiálu a následnému praktickému vytvoření opticky lesklého povrchu.

 3. S. Gottwald – Fyzika s vlasy

  V této dílně se můžete dozvědět řadu zajímavostí o vlasech, ale také (a zejména) si s vlasy zaexperimentovat. Můžete si vyzkoušet, jak se vlas deformuje a jak málo/mnoho je potřeba na jeho přetržení. Stačí si před nástupem na dílnu nějaké vlasy sehnat. Nemusí být zrovna od děda Vševěda, nemusí být ani vlastní, nemusí být ani přesně tři. Nejlepší pro experimenty jsou dlouhé vlasy nějaké krásné děvy :-). Není od věci si přinést více vlasů, a to od různých osob.

  Bohužel vzhledem k náhlé zdravotní indispozici lektora nebyla tato dílna v Kyjově realizována, proběhne ale v příštím roce v Náchodě. Tímto Vás lektor srdečně zve na akci Náchod 2008.

 4. V. Karászová – Origami

  Origami je příjemná zábava a proto si v dílně uděláme několik jednoduchých a užitečných výrobků. Společnými silami najdeme, kde se dá origami využit při vyučování fyziky. A nebojte se, začneme základy, které jistě zvládnete.

 5. A. Marenčáková – Ako veľmi je mlieko voda!

  V rámci dielne sa pomocou jednoduchej súčiastky – fotorezistoru a rozptylu svetla na nečistotách (kvapôčkach tuku) v mlieku pokúsime určiť o aký druh mlieka ide čo sa týka „tučnosti“ – nízkotučné, polotučné a pod. - koncentrácia tuku v mlieku. Budeme skúmať rovnaké druhy mlieka od rôznych výrobcov a porovnávať namerané hodnoty. Budú aj slovenské aj české mlieka :o)

  Námět byl převzat z příspěvku F. Kundracíka na konferenci Aktivity vo vyučovaní fyziky, Smrekovica 2006.

 6. L.Dvořák – Pokusy s vodou

  Pomocí jednoduchých experimentů si „pohrajeme“ s některými vlastnostmi vody a souvisejícími věcmi, zejména s hustotou, hydrostatickým tlakem a povrchovým napětí. Ale možná dojde i na viskozitu, optické vlastnosti či na pokusy související s elektřinou a magnetismem. Pokusy nebudou jen kvalitativní, leckdy budeme něco i jednoduše měřit.

 7. J. Reichl– Praktické maturitní práce ze SPŠST Panská

  V rámci praktických maturitních prací studenti vyrábějí programy, sestavují přístroje vhodné pro výuku fyziky, provádějí různá měření, atd. Z dílny si neodnesete žádný konkrétní výrobek, ale můžete si vyzkoušet program Animovaná elektřina, pohrát si s Teslovým transformátorem, podívat na model vodní elektrárny, cítit se na chvíli jako DJ, na vlastní oči vidět modely některých jednotek soustavy SI a ještě možná něco navíc ...

 8. V. Koudelková – Pokusy pro mrňata

  V dílně si vyzkoušíme některé fyzikální pokusy a hrátky pro "nejmenší“ – tj. žáky prvního stupně základních škol. Tyto pokusy jsou již několik let prakticky ověřovány v kroužku fyziky určeném žákům 1.-4. tříd.

 9. Z. Broklová– Fyzika mikrosvěta

  Dvojice účastníků (či podobně velká skupina) si vybere jednu ze čtyř připravených úloh a během času vyhrazeného dílně bude pracovat samostatně s pomocí počítače. V rámci dílny můžeme také diskutovat o možnostech výuky fyziky mikrosvěta na ZŠ a SŠ.

  Připravené úlohy a jejich cíl:

  • Od spektra atomu vodíku k energetickým hladinám (možnost objevit popis hladin atomu vodíku samostatně)
  • Posviťme si na kovy (hledání zákona popisujícího vnější fotoelektrický jev)
  • Fúze nebo štěpení? (hmotnosti atomových jader nám vysvětlí, jak to, že lze získat energii štěpením některých jader a slučováním jiných)
  • Ověřujeme výkon jaderné elektrárny
 10. P. Žilavý– Pokusy se soupravou GAMAbeta 2007

  Přírodní i umělé radioaktivní záření je nedílnou součástí prostředí okolo nás. Existenci tohoto záření a některé jeho vlastnosti lze ukázat ve škole pomocí soupravy GAMABETA, jejiž výroba byla ale před několika lety ukončena. Účastníkům dílny budou představeny části nově připravované soupravy GAMAbeta 2007. Těžiště dílny bude v provádění některých základních pokusů z jaderné fyziky týkajících se záření gama (detekce, vliv tloušťky stěny a jejího materiálu na stínění, směrovost zdroje atd.).

 11. Z. Drozd – Kompozity

  Kompozity patří mezi materiály s velmi zajímavými vlastnostmi. V dílně si vyrobíme (minimálně) dva typy modelových kompozitů ze zcela dostupných materiálů, a prozkoumáme jejich vlastnosti. Zamyslíme se nad fyzikálními příčinami dobrých (i problematických) vlastností těchto materiálů. V průběhu dílny se podíváme i na něco z problematiky současných špičkových MMCS (superlehkých kompozitů s kovovou matricí na bázi Mg slitin), kterými se intenzivně zabýváme na Katedře fyziky materiálů MFF UK.

 12. K. Lipertová – Hexaflexagon a jiné fyz. a mat. blbinky

  Vyrob si hexaflexagon-čistokrevné geometrické kouzlo, postav Leopardův samonosný most, staň se lidskou chlopní, otestuj si, zda jsi muž, či žena, zahraj si Škatulata hejbejte se ve sklenici vody (+další blbinky).

 13. V. Havránek– Výroba nejjednoduššího digitálního teploměru z termistoru

  Na této dílně si každý účastník vyrobí z běžného termistoru čidlo, které pak pomocí ohmmetru, profesionálního teploměru a programu excel ocejchujeme. Tím každý získá jednoduchý a funkční digitální teploměr. Tato pomůcka se hodí do vyučování jednak na demonstraci základního principu digitálního teploměru a jednak díky ní žáci vidí závislost odporu vlastních polovodičů na teplotě.

 14. V. Pazdera– Teslametr
  (stejná dílna jako v Náchodě 2006)

  V dílně si můžete vyrobit a ocejchovat jednoduchý teslametr z Hallovy sondy. Mám pro Vás nachystány čtyři součástky a plošný spoj (tělo teslametru), které si koupíte za 50Kč a na místě si teslametr vyrobíte a ocejchujete. Vhodné pro ZŠ i SŠ.

 15. V. Havránek– Měření hmotnosti Jupitera

  Pomocí velmi dobré astronomické simulace na PC (je to freeware, takže by to každý mohl volně používat ve škole) změříme hmotnost Jupitera. Jedná se o velmi povedenou simulaci z Getysburgské univerzity (projekt CLEA).

Program

nahoru | titulní strana | kontakty | mapa webu | vytisknout

©2004-2020 Stanislav Gottwald a Leoš Dvořák. Design a kód Petr Sobotka. Aktualizace této strany 04. 10. 2018