Projekt Heuréka

english
version
english version


Projekt HeurékaSeminářeReporty z akcíRegion-Špitálská-Akustika

Region-Špitálská-Akustika

Meříme odrazy zvuku v tělocvičně

Od 3. do 5. listopadu 2006 proběhl na Gymnáziu Špitálská první seminář pod vedením Leoše Dvořáka na téma Akustika.

První den byl ve znamení příprav na hlavní téma. Šlo o to zbavit se starostí všedních dnů a naladit se na novou, společnou notu. Protože jsme se, po ukončení dalšího běhu „školky“ na jaře letošního roku, rozrostli o další příznivce, kteří přestoupili do kategorie „ould“, bylo dalším důležitým úkolem společného „ladění“ vzájemné seznamování. Proto jsme si po krátkém seznámení a dlouhém povídání zahráli pár zajímavých her v tělocvičně. Některé byly motivovány i hlavním tématem našeho semináře, akustikou. Při hrách samotných a následné reflexi jsme o sobě zjistili plno zajímavých věcí.

Pracujeme s PC

Sobota byla již v rukou hlavního organizátora programu semináře Leoše Dvořáka. Ten nás na začátku seznámil s nejrůznějšími počítačovými programy vhodnými pro snímání a zpracování akustického signálu a rozdal nám pracovní listy, které pro nás byly nepřebernou studnicí nejrůznějších zajímavých námětů pro vlastní výzkumnou práci. Vytvořily se pracovní skupinky, které se (dle vlastního zájmu a s ohledem na možnost využití ve své vlastní pedagogické práci) nechaly inspirovat Leošovými náměty. Ten v případě potřeby vždy ochotně přispěchal se svojí pomocnou rukou. Před obědem jsme se seznámili s tím, co která skupinka zajímavého dělala a co vyzkoumala.

Leoš analyzuje zvuky flétny

Odpolední program byl proložen blokem „pro hosta“.Navštívila nás Jindra Černá, která nám poutavě vykládala o různých způsobech ladění, o šifrách v notovém zápisu, o flétnách současných, a zejména těch starých…. Kromě řady zajímavých nahrávek, kterými dokreslovala své vyprávění, nám zahrála i „naživo“ na flétny a pozvala nás na zajímavý koncert. Na závěr jsme se přesunuli ke společnému jídelnímu stolu. Tam jsme pak zapředli méně oficiální rozhovor a ještě dlouho jsme z Jindry dolovali spoustu dalších zajímavostí.

Pracujeme s PC

Večer jsme se vzájemně seznámili s výsledky odpoledního akustického bádání a pod vedením Vaška Pazdery a jeho odpadní roury změřili rychlost zvuku ve vzduchu. Ověřili jsme si také, že tato rychlost závisí na teplotě a že k odrazu zvuku v rouře dochází nejen na uzavřeném (pevném) konci, ale i na konci otevřeném.

V neděli dopoledne jsme ještě udělali pár pokusů a měření, zarezonovali ve třídě… ale ani tak jsme nestihli vše, co nám Leoš připravil. Nevadí, alespoň máme možnost dál zkoumat zvuk za dlouhých zimních večerů nebo na dalších setkáních v ostatních regionech….


nahoru | titulní strana | kontakty | mapa webu | vytisknout

©2004-2020 Stanislav Gottwald a Leoš Dvořák. Design a kód Petr Sobotka. Aktualizace této strany 04. 10. 2018