Projekt Heuréka

english
version
english version


Projekt HeurékaSemináře

Semináře pro nové účastníky

 • Víkendové semináře

  Pro nové účastníky (zejména učitele) pořádá Irena Dvořáková dvouletý cyklus víkendových seminářů (cca 5x do roka). Tyto semináře probíhají na ZŠ Červený Vrch a pracovně se nazývají školky. Účastníci jsou samozřejmě srdečně vítáni na společných akcích typu náchodský seminář apod. Od podzimu roku 2007 probíhají školky i na ŠPMNDaG v Bratislavě (Viktória Kárászová, Andrea Marenčáková) .

 • Semináře pro studenty

  Pro posluchače učitelství MFF UK probíhá na KDF pod vedením Ireny Dvořákové dvouletý cyklus seminářů (2 hodiny týdně). Studenti se dále zúčastňují soustředění na Malé Hraštici, pravidelného setkávání v Náchodě a dalších společných akcí.

Semináře pro tradiční účastníky

 • Regionální semináře

  Zkušení účastníci (zakladatelé projektu a absolventi "školek") navštěvují regionální semináře. V současné době jsou tři regiony: jeden na Moravě (tzv. Moravsko - Slovenský region; navštěvují ho jak členové Heuréky z Moravy a Slezka, tak ze Slovenska, kteří občas uspořádají region v Bratislavě) a dva v Praze (kam má z Čech většina účastníků nakonec nejlepší spojení).

  Místa a garanti regionálních seminářů:

  Od školního roku 2008/09 je v Praze vždy jeden seminář. Místa konání se nepravidelně mění. Moravsko - Slovenský region probíhá střídavě na Moravě a na Slovensku.

 • Společné semináře

  Kromě regionálních seminářů se každoročně pro tradiční účastníky konají i společné semináře na ZŠ Červený Vrch, velký náchodský seminář a celá řada dalších akcí (např. seminář zážitkové pedagogiky, společné prázdninové výjezdy a pod.).

 • Výzkumné a vývojové skupiny (pro "šťoury")

  Pro vývoj a ověřování nových variant pokusů a pomůcek, intenzivní pracovní diskuse začaly sloužit nepravidelné semináře „výzkumné a vývojové skupiny“. (Svolavatel: Leoš Dvořák. Místo konání: MFF UK Praha, eventuálně ZŠ Červený Vrch.)

  Od školního roku 2008/09 se tato tradice "přetavila" do tzv. seminářů pro šťoury.

Další společné akce

Kromě toho pokračují další (již tradiční) akce. Zejména se jedná o jarní soustředění pro posluchače učitelství fyziky a spřízněné duše na Malé Hraštici a velký náchodský seminář (pravidelné setkávání všech účastníků Heuréky a pozvaných hostů ze zahraničí pod garancí Zdeňka Poláka na Jiráskově gymnáziu v Náchodě).

Podrobněji o průběhu těchto a všech ostaních akcích se můžete dočíst v sekci Proběhlé akce.


nahoru | titulní strana | kontakty | mapa webu | vytisknout

©2004-2021 Stanislav Gottwald a Leoš Dvořák. Design a kód Petr Sobotka. Aktualizace této strany 05. 01. 2009