Projekt Heuréka

english
version
english version


Projekt HeurékaSouvisející aktivity

Heuréka není sama

Je součástí řady aktivit zaměřených jak na budoucí učitele fyziky, tak na fyzikální vzdělávání vůbec. Jmenovat můžeme například:

  • Soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti - Prezentace Heuréky Irenou Koudelkovou na akci České fyzikální společnosti. Zde bylo I. Koudelkové uděleno prestižní ocenění za rozvoj učitelských aktivit v projektu Heuréka.

  • Jarní semináře pro posluchače učitelství fyziky "a spřízněné duše" na Malé Hraštici ( od roku 1997).

  • Letní MF tábory pro středoškoláky (pořádané nově od r. 1995 a předtím již s mnohem delší tradicí).

  • Výběrové semináře pro posluchače učitelství fyziky - např. "Fyzika I prakticky", "Elektřina a magnetismus krok za krokem", "Optika krok za krokem" a další.

  • Výběrové psychologické semináře pro budoucí učitele fyziky (v semestru i výjezdní víkendové semináře).

  • Kroužky fyziky vedené posluchači učitelství.

  • Akce zaměřené k propagaci fyziky, např. v rámci DOD, Dne na MFF nebo Invence 2001, 2002.

  • Podíl na evropském programu "Fyzika na scéně" (v letech 2000, 2001/2002 a 2003) a Science on Stage.

  • a samozřejmě - last but not least, jak říkají Angličané - již tradiční konference Veletrh nápadů učitelů fyziky.

Všechno tohle nás dává dohromady a spojuje nás s dalšími lidmi, pro něž učit fyziku je nejen zaměstnáním, ale v dobrém smyslu slova povoláním.

A možná (kdoví) tohle vše a spousta dalších aktivit dalších lidí, o nichž dosud ani nevíme, pomalu naplňuje určitou vizi, které bychom mohli říkat třeba české národní fyzikální obrození...


nahoru | titulní strana | kontakty | mapa webu | vytisknout

©2004-2021 Stanislav Gottwald a Leoš Dvořák. Design a kód Petr Sobotka. Aktualizace této strany 05. 01. 2009