Projekt Heuréka

english
version
english version


Projekt HeurékaSeminářeReporty z akcíSpolečný-"Chemie ve fyzice a fyzika v chemii"-19.-21.1.07

Společný seminář - "Chemie ve fyzice a fyzika v chemii"

Naše nejčastější výskytiště-laboratoř

Sešli jsme se v pátek 19.1. 2007 na ZŠ Červený Vrch. Zpočátku se hlavně dlouho vyprávělo, protože to bylo poprvé v tomto roce, a vlastně poprvé od setkání v Náchodě 2006, v takovém počtu (jednalo se o pravidelný seminář, na kterém se setkali „heuréčáci“ z různých regionů). A bylo opravdu o čem povídat…

Zkoumání žárovky

Ale pouze u povídání jsme samozřejmě nezůstali. Hned páteční večer jsme se zahloubali do Ohmova zákona. Zdeněk Drozd totiž přišel s nápadem prozkoumat závislost proudu, který protéká vláknem žárovky, na přiloženém napětí. Zkoušeli jsme i různé způsoby chlazení vlákna (viz přiložené fotografie v příslušné galerii). Zkrátka a jednoduše: i obyčejná žárovka není tak obyčejná, i když se na první pohled zcela obyčejně tváří. Na závěr jsme žárovku bez baňky připojili přímo do sítě. Vzplanula a v závoji mohutného kouře elegantně zhynula.

Tvorba

V sobotu jsme se plně vnořili do tajů chemie. Nejdříve jsme vyslechli poutavou přednášku o analytických metodách v chemii (včetně např. principu polarografie) a pak, pod vedením ostřílených borců (Lukáše Müllera a Jany Skopalové), jsme, s pomocí znalostí z elektrografie, zkoumali, co je obsaženo v pro nás neznámých slitinách (např. v mincích) … Odpoledne, po přednášce o elektrodách v analytické chemii, jsme si zkusili vyfouknout ze skla malou baňku a vyrobit „jednouchou“ argentchloridovou elektrodu. O jednoduchosti se nám však mohlo jen zdát. Již samotná práce se sklem nebyla vůbec jednoduchá, ikdyž velmi zajímavá.

Leoš chladí vlákno žárovky svým mohutným fukem

V průběhu semináře jsme se také zabývali volným pádem. Nechali jsme padat láhev s vodou, čímž jsme „likvidovali“ působení hydrostatického tlaku,(to bylo v pátek večer) a zkoumali také, jak padají dva stejné tenisové míčky různých hmotností (od pátku jsme o nich přemýšleli a v neděli jsme své teoretické předpoklady porovnali s výsledky experimentu). Ale ani to nestačilo. Zdeněk si na nedělní dopoledne ještě pro nás připravil zkoumání regelace ledu pomocí klasického pokusu. Na vlastní kůži (přesněji na vlastním ledu) jsme si vyzkoušeli, že v učebnicích není tento pokus většinou správně vysvětlován. Pochopitelně i teoretické výpočty, které jsme prováděli ještě před pokusem, svědčily proti tvrzení těchto učebnic.

Irena se Zdeňkem nas zvou na příští setkání

Ve vzniklých přestávkách mezi jednotlivými aktivitami si Vlastík stačil pohrát s pošramoceným Van de Graaffovým generátorem a Zdeněk Polák nás opět obohatit o svoje nové nápady…

To je jen pár klíčových bodů našeho společného semináře. Ale již z tohoto letmého nástinu je více jak zřejmé, že to byl pro nás další inspirativní a zážitky nabitý víkend. Již nyní se těšíme na další společné setkání. Po regionech to bude seminář pod vedením Zdeničky Broklové, která nám dá přivonět ke kvantové mechanice.


nahoru | titulní strana | kontakty | mapa webu | vytisknout

©2004-2020 Stanislav Gottwald a Leoš Dvořák. Design a kód Petr Sobotka. Aktualizace této strany 04. 10. 2018