Zpět na hlavní stránku Heuréky  
Předchozí stránka (sobota)

Zpět na začátek semináře 


7. seminář Heuréky pro učitele ze škol /3/
 
 (neděle 25. 1. 2004)


Proud vytváří magnetické pole.
Na vodič s proudem působí magnetické pole silou. (Na úrovni základní školy vidíme, že se vodič pohne).
A co takhle když se bude vodič pohybovat v magnetickém poli?

No ovšem, indukuje se napětí!

(A na úrovni základní školy žáci vidí,
že uzavřeným vodičem pak teče proud.)

Přehledně nám to Irena napsala formou "rovnic", srozumitelných a pochopitelných i pro osmáky.

Možná bychom měli mluvit o "kvalitativních rovnicích", pokud takový pojem vůbec existuje. (Pokud ne, zrovna jsme ho vymysleli.)
Opravdu, vše co jsme o vztahu proudu a magnetického pole na úrovni ZŠ vypozorovali, lze shrnout do tří stručných slovních vyjádření.

Jistě, fyzika napadne, že je třeba zpřesnit to a ono.
Ale Faraday také začínal od jednoduchých představ.

Takže i ten fyzik nakonec může říci (jako jsem to udělal já): Ony těm slovním vyjádřením vlastně odpovídají některé Maxwellovy rovnice (a vztah pro Lorentzovu sílu).

Tak jsem tam ty rovnice doleva dopsal...

Konec konců, na  úrovni  o něco vyšší než ZŠ jdou i ty Maxwellovy rovnice srozumitelně vystihnout slovně -
třeba tak, jak jsem to zkusil napsat na levou tabuli.

(Zuzana je sice na fotografii trochu zastiňuje,
ale nebylo to tak, že by je šla rozhořčeně smazat.
I když fyzika jistě napadne, že i zde by šlo
ještě leccos doplnit či upřesnit...)

Dost bylo teorie,
elektromagnetickou indukci je třeba zkoumat prakticky!

(Jiří zde zařizuje zapínání a vypínání proudu v primárním vinutím transformátoru. Jitka se zdá být s výsledky na sekundáru docela spokojena. :-) Ve skutečnosti ovšem přitlačuje přívody k měřicímu přístroji, kde jinak zlobil kontakt...)


Ale vše má svůj konec a účastníci se musí dopravit domů. Takže v neděli před obědem končíme.
A jak jsme byli spokojeni? Pohleďte sami:


Venku se nám sice mezitím začalo chumelit, ale odcházeli jsme s dobrou náladou...


Znovu se sejdeme zas koncem března.

(Připomínám domácí cvičení: vyrobit elektromotorek z korkové zátky! :-)

Tak zatím nashledanou!


Předchozí stránka
(sobota)

Zpět na začátek semináře

© L. Dvořák, 5. 2. 2004