interaktivní fyzikální laboratoř na MFF UK

Experimenty

V IFL jsou v současné chvíli v provozu experimenty z oborů elektrostatika, termodynamika, mechanika. Na pracovních stanovištích jsou tak pro žáky nachystány například tyto pokusy:

Mechanika - vrhy

Stanoviště:

Mechanika - rotační pohyb

Experimenty pokrývající oblast rotujících soustav:

V tomto tématickém celku jsme pro studenty navíc sestavili sadu čtyř netriviálních fyzikálních úloh, které odpovídají jednotlivým experimentálním stanovištím a které mohou být použity v následující hodině ve škole, k připomenutí zkoumaných jevů.

Mechanické kmitání a mechanika tuhého tělesa

Stanoviště jsou následující:

Termodynamika 1

Sada experimentů označená jako Termodynamika 1 je zaměřena převážně na fyzikální měření a vyhodnocování dat; zařazené experimenty jsou výhradně kvantitativní a jejich výstupy bývá typicky hodnota konkrétní veličiny či tvar proměřené závislosti. Skládá se z celkem pěti stanovišť, přičemž každé zabere studentům odhadem 30 minut času.

Stanoviště jsou následující:

Fotografie související s experimenty z programu Termodynamika 1 naleznete ve fotogalerii.

Termodynamika 2

Sada experimentů označená jako Termodynamika 2 se skládá z převážně kvalitativních experimentů a je zaměřena na konceptuální porozumění těm oblastem termodynamiky, které se ukazují být deformovány mnoha studentskými miskoncepcemi. Sada opět zahrnuje celkem pět stanovišť, přičemž každé zabere studentům odhadem 30 minut času.

Stanoviště jsou následující:

Fotografie související s experimenty z programu Termodynamika 2 naleznete ve fotogalerii.

Elektrostatika

V tomto tematickém programu jsou studenti rozděleni na čtyři stanoviště (maximálně po čtyřech studentech). Na daném stanovišti tráví celou dobu cvičení a na závěr pro své spolužáky připraví krátkou prezentaci aktivit, kterým se věnovali.

Magnetické pole solenoidu

Detailní návody a popisy experimentů naleznete na zvláštní stránce. Stránky slouží také jako návod pro studenty během návštěvy IFL, rovněž je mohou využít k domácí přípravě na experimenty.

Optika

V tomto tematickém celku si studenti vyzkouší kvalitativní i kvantitativní experimenty, které jsou zaměřeny na probírané kapitoly z optiky na střední škole.  Stanoviště jsou následující:nahoru | titulní stránka
©2009-2017 kdf mff uk, stránka aktualizována: 20. 09. 2016