interaktivní fyzikální laboratoř na MFF UK

Projekt IFL

Interaktivní fyzikální laboratoř (IFL) je místo, které je určeno především školním kolektivům a dává možnost vyzkoušet si fyziku skutečně na vlastní kůži. Na rozdíl od science center nenabízíme show, naším cílem je ale umožnit studentům, aby svým vlastním experimentováním, svou vlastní aktivitou pronikali do fyzikálních témat, která ve svých hodinách fyziky právě probírají.

Kdo za projektem stojí?

Vznik, vývoj a běžné fungování IFL zašťiťuje Katedra didaktiky fyziky MFF UK, která současně zodpovídá za odbornou realizaci projektu. MFF UK poskytla nezbytné prostory a i dále nejen finančně podporuje celý projekt.

Proč IFL provozovat?

V současné době zaznamenávají (nejen) země EU odklon studentů od přírodních věd, zejména od fyziky či chemie. Studenty příliš nemotivuje teoretické pojetí předmětu, naopak by se i v rámci výuky rádi věnovali experimentování, provádění pokusů vlastníma rukama. Pro školy však může být finančně i technicky náročné vybavit se vhodnými pomůckami, a to zejména v případě složitějších experimentů. Podporou IFL chce MFF UK přispět k podpoře fyzikálního vzdělávání a ukázat studentům, že fyzika může být také dobrodružství a objevování.

Pro koho tu jsme?

IFL je určena zejména žákům středních škol. Odborná i metodická úroveň tedy odpovídá tomuto stupni vzdělávání. Vzhledem k tomu, že v běžné všeobecně zaměřené třídě je úroveň fyzikální odbornosti a schopností napříč žáky různá, jsou v IFL instalovány experimenty, jejichž obtížnost zohledňuje tyto rozdíly.

Pracoviště jsou dimenzována na návštěvu celé třídy (tj. 30 studentů), ale z důvodu individuálnějšího přístupu nyní omezujeme velikost skupiny na maximálně 16 studentů, kteří na místě pracují v tří- až čtyřčlenných skupinkách.

Experimentální celky

V současné době nabízíme celkem osm experimentálních tematických celků:

nahoru
©2009-2017 kdf mff uk, stránka aktualizována: 27. 10. 2016