interaktivní fyzikální laboratoř na MFF UK
Novy1

Realizátoři projektu

Katedra didaktiky fyziky MFF UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK


Fyzikální stránky pro učitele

Fyzweb

Sbírka řešených úloh

Sbírka fyzikálních pokusů

Interaktivní science centra v ČR

IQ park

Techmania

Svět techniky

VIDA

Pevnost poznání
Interaktivní science centra ve světě

Science centra ve Velké Británii

Technické muzeum ve Vídni

Exploratorium v San Franciskunahoru | titulní stránka
©2009-2017 kdf mff uk, stránka aktualizována: 28. 10. 2016