interaktivní fyzikální laboratoř na MFF UK

Schéma lekce v IFL

Délka cvičení

Délka cvičení je stanovena na 120 minut. Během kratší doby není možné některá měření stihnout. Na každý z vybraných dnů jsou rozvrhovány dva termíny (8:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00). Je tak možné na první termín přihlásit jednu polovinu třídy, na druhý poté druhou.

Velikost skupiny

Laboratoř pojme maximálně jednu celou třídu (cca 30 studentů). Z důvodu individuálního přístupu však plánujeme lekce pro maximálně 16 studentů. Jak již bylo zmíněno výše - doporučujeme rozdělit třídu na poloviny a naplánovat si dvě lekce - budeme se tak moci studentům více věnovat.

Práce na experimentech

Studenti jsou rozděleni do čtyřech skupinek a pracují na navzájem různých experimentech (na různých stanovištích), které však vždy spadají do stejného tematického celku. Na konci lekce je vyhrazen čas na krátké prezentace studentů, ve kterých sami svým spolužákům přiblíží na čem a s jakými výsledky pracovali.

Témata

Každá exkurze je vždy zaměřena na jedno téma, tak aby mezi prací jednotlivých skupinek studentů existovala jistá linka.

nahoru | titulní stránka
©2009-2017 kdf mff uk, stránka aktualizována: 22. 09. 2016