změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Interaktivní fyzikální laboratoř

Organizační a technické informace

Co potřebuji jako učitel před návštěvou IFL vědět?

foto

Jak typicky probíhá návštěva IFL?

Jak rezervovat návštěvu IFL?

Rezervace termínů provádějte POMOCÍ TÉTO TABULKY.

Jak se k nám dostat?

Příjezd k trójskému areálu MFF UK (ul. V Holešovičkách 2) je nejsnazší od stanice metra C Nádraží Holešovice, a to autobusem č. 201 do zastávky Kuchyňka nebo autobusem č. 112 do zastávky Pelc Tyrolka. Obě zastávky jsou na znamení, cesta od nich je vyznačena na mapě na obrázku. IFL je situována do 2. patra tzv. těžkých laboratoří, číslo místnosti L261. Od vrátnice těžkých laboratoří je cesta k laboratoři vyznačena šipkami.


http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:26. 10. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.