Katedra didaktiky fyziky Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

tel.: 951 552 409, email: leos.dvorakzavináčmff.cuni.cz

Aktuálně

K dispozici je
prozatimní učební text pro přednášku Teoretická mechanika (NUFY028 - kapitoly ve formátu pdf).

Vzdělání

Profesionální zaměření

se vyvíjelo od:

Obecné relativity (zvláště problematiky perturbací černých děr)

přes:

Počítače ve výuce fyziky (zejména počítačové modelování a simulace ve výuce fyziky)

k:

Fyzikálnímu vzdělávání (obecně)

V posledních letech se zvlášť zajímám o:

Osobní poznámka:

Za nejdůležitější otázku, k jejímuž řešení bych chtěl přispět, považuji:

Jak zlepšit fyzikální vzdělávání?

(Zejména vzdělávání učitelů, ale nejen to.)

A motto, které v této oblasti snad vystihuje můj přístup:

„Je lepší zapálit malou svíčku, než proklínat temnotu.“      (Konfucius)

Průběh zaměstnání

Celá má profesní dráha je spjata s Matematicko-fyzikální fakultou UK:

1975-1978: aspirant na Katedře matematické fyziky
1978-1986: odborný asistent na Katedře didaktiky fyziky
1986-1997: odborný asistent a lektor na Katedře teoretické fyziky
1997-1999: docent na Katedře didaktiky fyziky
1999-2007: vedoucí Katedry didaktiky fyziky
od r. 2008: docent, zástupce vedoucího Katedry didaktiky fyziky
od r. 2012: docent na Katedře didaktiky fyziky

Výuka

NUFY080 Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika)

NUFY028 Teoretická mechanika

Prozatimní učební text pro přednášku NUFY028 - Teoretická mechanika

NUFY097 Teorie relativity

NUFY075 Elektřina a magnetizmus krok za krokem

NUFY113 Optika krok za krokem

NDFY064 Doktorandský seminář f12 I

NDFY065 Doktorandský seminář f12 II

NUFY023 Fyzikální obraz světa

NDFY066 Fyzikální obraz světa II

Další aktivity

1973 - polovina 80.let:

vedení kroužku fyziky pro středoškoláky
(později přešlo na mladší kolegy a studenty)

1987:  

iniciátor Fyzikálního korespondenčního semináře pro středoškoláky
(s D. Vokrouhlickým; po několika letech organizaci FKS také převzali mladší kolegové)

1988-1992:  

vývoj výpočetního a modelovacího systému Famulus
(s T. Ledvinkou a M. Sobotkou; Famulus byl oceněn dvěma "Křišťálovými disky" na výstavě INVEX Computer '91)

1980’s – 2003:  

organizace Letního MF tábora pro středoškoláky.
(Nejprve jen vedení odborného programu, v letech 1999-2003 jsem byl hlavním vedoucím tábora. Pak vedení opět přešlo na mladší generaci, která tábor dál úspěšně rozvíjí.)

od r.1997:  

organizace Jarního soustředění pro budoucí učitele fyziky
(nejprve s I. Koudelkovou, pak se Z. Koupilovou a dalšími).

od r. 1999:  

účast na neformálním projektu Heuréka
(z malého projektu pro skupinku lidí založeného v r.1992 I. Koudelkovou a B. Bílým se po roce 2000 rozvinul projekt zahrnující řadu víkendových seminářů pro učitele, konferenci s mezinárodní účastí Dílny Heuréky - v roce 2015 se konal již 14. ročník - a další aktivity)

2000-2002:  

iniciátor vzniku a rozvoje webového serveru „Fyzweb
(spolu s doktorandkou J. Houfkovou, bez níž by Fyzweb nikdy nevznikl a nerozvinul by se do použitelné podoby)

2003:  

vedoucí české delegace na závěrečné akci Focus On Teachers  evropského programu Physics On Stage II
(duben 2003, ESA/ESTEC, Noordwijk, Holandsko)

2005-2006:  

koordinátor rozvojového projektu „Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na UK v Praze“

2005-2007:  

koordinátor celouniverzitního projektu „Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze“ podporovaného ESF v rámci programu JPD3

2006-2008:  

hlavní řešitel fakultního projektu „Další vzdělávání učitelů fyziky a matematiky podporující rozvoj aktivizujících metod výuky“ podporovaného ESF v rámci programu OPRLZ

2006-2008:  

hlavní řešitel fakultního projektu „Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol“ řešeného v rámci Národního programu výzkumu II

+ další aktivity:  

další projekty zaměřené na vzdělávání učitelů fyziky,
aktivity zaměřené na popularizaci fyziky (např. 3x účast v TV pořadu "Volejte učiteli"),
aktivity v rámci „Vědy v ulicích“ v r.2005, Vědohraní“ v r.2008,
přednášky s pokusy pro učitele fyziky (na Pedagogických centrech apod.),
jednoduché demonstrační pokusy z akustiky a vlnění pro studenty pražských škol atd.

... + další (bude doplněno)

Členství ve vědeckých společnostech a edičních radách

Organizace konferencí

Zvané přednášky

Vybrané publikace

Starší publikace:

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. I. General solutions and the fields of some special sources near a Schwarzschild black hole. Czech.J.Phys.B27 (1977), 127-147.

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. II. General solutions and the fields of some special sources near the Kerr black hole. Gen.Rel.Grav.7 (1976), 959-983.

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. III. General solutions and the fields of some special sources near the Reissner-Nordström black hole. Phys.Rev. D22 (1980), 2933-2940.

Dvořák L.: Obecná teorie relativity a moderní fyzikální obraz vesmíru.  skriptum, SPN, Prague 1984, 412 s.

Dvořák L.: Famulus 3.5. Příručka uživatele. Computer Equipment, Praha 1992, 310 s

Dvořák L.: Famulus 3.1: Výukové programy I. Modely. Computer Equipment, Praha 1992, 181 s.

Další manuály k systému Famulus /s M. Sobotkou a T. Ledvinkou/; celkový rozsah manuálů přes tisíc stran

Dvořák L., Květoň K.: Famulus: a tool and an environment for computation, modelling and other tasks in research, engineering and CAE. In: Proccedings of the International Conference CBLIS '93, Vienna, Dec. 1993. Ed.: P.M.Nobar, W.Kaintz. p.51-56.

Dvořák L.: On the Road To Hrastice Tables. In: Sborník konference Science and Technology Education in New Millenium (3rd IOSTE Symposium for Central and East European Countires) Prague, 15.-18.7.2000) Ed.: Šulcová R., PERES Publishers, Prague 2000, p.238-242

Dvořák L., Houfková J.: Physics Web for Everybody. In: Proceedings of the International Conference CBLIS 01, Brno 2001, Ed. Chapman G.M., Pedag.Faculty of Univ.of Ostrava, 2001, E5 (8p.)

+ více než 90 článků v češtině

Vybrané články a příspěvky z posledních let:

Dvořák L.: Hands- and Minds-on Physics for All. In: Proceedings of the conference GIREP 2004, Ostrava, Ed.: Mechlová E., Univ. of Ostrava, Ostrava, 2004, p. 211-212.

Koudelková I., Dvořák L.: Heureka: Hands- and Minds-on Physics at School. In: Proceedings of the conference GIREP 2004, Ostrava, Ed.: Mechlová E., Univ. of Ostrava, Ostrava, 2004, p. 209-210.

Dvořák L.: Informal Physics Education and Teachers' Training Some Examples and Experiences. In: GIREP book of Selected contributions of the Third International GIREP Seminar 2005, Ed. G. Planinšič, Univ.of Ljubljana, Ljubljana 2006, p. 86-95.

Koupil J., Dvořák L.: Digital recordings and analysis of physical experiments. In: GIREP book of Selected contributions of the Third International GIREP Seminar 2005, Ed. G. Planinšič, Univ.of Ljubljana, Ljubljana 2006, p. 196-201.

Dvořák L.: Labs outside labs: miniprojects at a spring camp for future physics teachers. In:European Journal of Physics 28, No. 3, 2007, p. S95-S104.

Koupil J. Dvořák L.: Which side up? Falling bread revisited. In: Proceedings of GIREP 2006. AMSTEL Institute, University of Amsterdam, Amsterdam, 2008, p. 794-799.

Dvořák L.: Why a simple school model of AC generator does not produce sinusoidal voltage? (From false concepts to modeling and multipole expansion.) In: Proceedings of GIREP 2006 Conference, AMSTEL Institute, University of Amsterdam, Amsterdam, 2008, p. 770-775.

Články a další publikace v češtině z posledních let:

Dvořák, L.: Další profesní vzdělávání na UK: mozaika v pohybu. In: Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze, PedF UK, Praha, 2005, s. 5-13.

Dvořák L.: Pružné kyvadlo: od teoretické mechaniky k pokusům a zase zpátky. In: Pokroky matematiky fyziky a astronomie, roč. 51, č. 4, 2006, s. 312-327.

Dvořák L.: Klíčové kompetence nejsou posvátná kráva – a přesto nejsou k zahození. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. (Rámcové vzdělávací programy.) Západočeská univerzita, Plzeň, 2007, s. 39-54.

Dvořák L.: Jak (ne)učit o silách je trochu složitější problém. (Krátký komentář k článku L. Převrátila. In: Pokroky matematiky fyziky a astronomie, roč. 53, č. 3, 2008, s. 251-252.

Drozd Z., Dvořák L., Svoboda E., Němec L.: Světlo a zvuk. DVD k učivu optiky a akustiky na střední škole. Učební pomůcka v rámci projektu AV ČR „Otevřená věda regionům“. Praha: Akademie věd ČR, 2008.

Dvořák L., Dvořáková I., Kekule M., Kolářová R., Mandíková D., Pöschl R., Svoboda E., Žák V.: Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. Matfyzpress, Praha, 2008, 163 s.

+ asi 30 dalších článků a příspěvků v češtině od r. 2004

... + další (bude doplněno)

Editor sborníků z posledních let:

Veletrh nápadů a informací pro fyzikální vzdělávání. Pro učitele fyziky a nejen pro ně. (Souhrnný elektronický sborník na CD.)  (Rozsah ekvivalentní více než 1470 stran.) Ed. Dvořák L., Broklová Z., Prometheus, Praha 2005. Dostupné též na webu.

Dílny Heuréky 2003-2004. Sborník konferencí projektu Heuréka. Náchod 2003 a 2004. Ed.: Dvořák L., Prometheus, Praha, 2005, 154 s.

Veletrh nápadů učitelů fyziky 10. Praha 2005. Ed.: Dvořák L., Prometheus, Praha, 2006, 238 s.

Dílny Heuréky 2005. Sborník konference projektu Heuréka. Náchod 2005. Ed.: Dvořák L. , Prometheus, Prague, 2006, 148 s.

Veletrh nápadů učitelů fyziky 12. Praha 2007. Ed.: Dvořák L., Prometheus, Praha, 2007, 236 s.

... + další (bude doplněno)

Zájmy a záliby

Knihy: sci-fi, některá fantasy, ale i klasičtější literární žánry a populárně vědecká literatura.

Občas amatérská elektronika - ale teď už hodně zřídka a „bastlíř“ jsem opravdu zcela amatérský, a rozhodně v mém případě jde jen o analogovou techniku a o nízké frekvence.

Hudba: pasivně, a to různá, např. J. S. Bach, Mike Oldfield, leccos od Jarka Nohavicy, Leonarda Cohena atd. atd. (Zná např. ještě někdo staré Collegium Musicum s Marianem Vargou? Taková Suita po tísíc a jednej noci...)

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno: 1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.