změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Materiály pro výuku elektřiny a magnetismu

Konceptuální test z elektřiny a magnetismu (KTEM)

Test pokrývá základní koncepty týkající se převážně elektrického a magnetického pole, je určen pro použití na středních školách. Vychází z testu CSEM (Conceptual Survey of Electricity and Magnetism, autoři Maloney, D. P. a kolektiv), který byl poprvé publikován v roce 2001, ale je výrazně zjednodušen a doplněn o otázky pokrývající další témata českého středoškolského kurikula. Test byl vytvořen a pilotován v rámci disertační práce Věry Koudelkové.

Test KTEM

Komentář k testu a identifikované miskoncepce

Náměty pro výuku elektrostatiky

V rámci dizertační práce Věry Koudelkové vznikly tři metodické materiály pro výuku elektrostatiky na střední škole, konkrétně Rozložení náboje na vodiči a izolantu, Intenzita a potenciálKapacita a kondenzátor. Součástí aktivit je podrobný popis všech experimentů a pracovní listy pro výuku.

Materiály pro výuku elektrostatiky

Publikace vytvořené v rámci projektu OPPA

V rámci projektu OPPA: Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze aktivně, aktuálně a s aplikacemi vznikly v letech 2010-2012 čtyři publikace s náměty do výuky elektřiny a magnetismu (Náboje, proudy a elektrické obvody, Střídavé proudy, Polovodiče a jejich aplikace, Elektromagnetické záření) a jedna shrnující publikace Fyzika aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Všechny publikace jsou i s komentáři dostupné na samostatné webové stránce.

Školní experimenty z elektřiny a magnetismu

Pro seminář Praktikum školních pokusů II vznikly texty s návody na experimenty z elektřiny a magnetismu na základních a středních školách. Tyto texty jsou k dispozici na samostatné webové stránce věnované semináři.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:30. 10. 2014
V případě problémů se obraťte na Webmastera.