změnit jazyk / switch language Department of Physics Education

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague

Search this site:

Phd students of study branch 4F12 - Physics Education and General Problems of Physics

Contemporary PhD. students

Name
Topic
Supervisor Co-supervisor(s) Type Department Started
Pavel  Brom F.   Lustig V.   Kapsa, F.   Schauer Combined KVOF 2009
Integrated e-Learning in Quantum Physics and Optics
Petr Ducháček Z. Drozd Full-time KDF 2014
Semináře ve výuce fyziky
Lucie Fichtlová Z.   Lustigová S.  Otáhal, V.   Riljak Combined KDF 2009
Biomechanics of extreme dynamics loading
Karel Havlíček L. Dvořák V. Žák Full-time KDF 2014
Practical work in physics education - ideas and reality
Petra Hyklova M.  Šolc M.  Ďurčanský Full-time AÚ UK 2013
Research and education at astronomical institutes of the Czech and German universities in Prague in years 1882-1945
Zuzana Kalivodová K. Mathis Z. Drozd, Z. Trojanová, M. Kekule Combined (interrupted) KFM 2011
Material physics at high school enhancement of attractivity of technical branches through applications
Veronika Kodetová M. Vlach I. Stulíková, Z. Drozd, J. Čížek Full-time KVOF 2016
Precipitation processes in light hardenable alloys and the possibilities for integrating thermal analysis into physics education on high school
Karel  Kolář J.  Dolejší V.  Žák Full-time ÚČJF 2014
Research on effectivity of outreach in physics
Petr Kolář V. Žák L. Dvořák Full-time KDF 2016
Starting points for a new physics curriculum
Martin Konečný Z. Drozd J.  Škoda, J.  Škrabánková, V. Žák Full-time KDF 2014
The use of experiments in physics education of gifted students
Radek Kříček M.  Wolf V.  Žák Full-time AÚ UK 2014
The link of education and popularization of astronomy with the choice of a future focus of study
Pavel Kuriščák F.  Lustig F.  Schauer Full-time (interrupted) KVOF 2012
Computer modelling in physics education
Radim Kusák J. Obdržálek   Combined ÚTF 2010
Using computer algebra systems in university physics education
Jana Machalická Z. Drozd, P. Kácovský Full-time KDF 2017
Role fyzikálního experimentu ve výuce a způsoby jeho zadání
Hana Malinová-Dvořáková Z. Drozd Combined (interrupted) KDF 2007
Heuristic Methods in Teaching of Mechanics
Michal Roskot Z. Drozd Full-time KDF 2015
Modern optical technologies in physics tuition
Matěj Ryston L.    Dvořák V.    Žák Full-time KDF 2014
Theory of relativity – how to develop its understanding at a secondary school level (www)
Jana Šestáková L.  Dvořák D.  Mandíková Combined KDF 2012
Výuka fyziky řízená otázkami (www)
Blanka Zajacová M.  Kekule L.  Dvořák, V.  Žák Combined KDF 2012
Learning Styles in Physics Education

Finished PhD. students

Name
Dissertation theme
Supervisor Co-supervisor(s) Pracoviště Defenced
Věra Koudelková L.  Dvořák KDF 14. 9. 2016
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou (www)
Zdeněk Šabatka L. Dvořák KDF 14. 9. 2016
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie
Petr Kácovský Z.  Drozd V.  Žák KDF 24. 6. 2016
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni (www)
Marie Snětinová L.  Dvořák  Z.  Koupilová, V.  Žák   KDF 1. 10. 2015
Quantitative physics tasks (www)
Tomáš Franc M.  Wolf M.  Brož, L.  Dvořák AÚ UK 30. 9. 2014
Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům
Jan Koupil L.  Dvořák KDF 15. 9. 2011
Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání (www)
Irena Dvořáková L.   Dvořák D.   Mandíková KDF 6. 6. 2011
Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka (www)
Jindřich Dolanský J.   Langer P.   Krtouš UTF 11. 4. 2011
Stroje času
Martin Vlach I.   Stulíková B.   Smola, J.   Pelcová KFNT 30. 9. 2009
Precipittační procesy v lehkých konstrukčních materiálech
Jiří Králík L.      Skála O.      Bílek, V.      Kapsa, J.      Čížek, E.      Svoboda KCHFO 23. 9. 2009
Historie výuky kvantového obrazu světa v českých zemích
Miroslav Jílek L. Dvořák KDF 23. 6. 2009
Výuka fyziky podporovaná prostředky elektronického vzdělávání
Martina Kekule L. Dvořák M. Chvál KDF 24. 2. 2009
Grafy ve fyzikálním vzdělávání
Zdeňka Broklová L.     Dvořák M.     Chvál, D.     Mandíková KDF 17. 6. 2008
Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání (www)
Tomáš Kekule E. Svoboda M. Chvál, J. Kolínská KDF 17. 6. 2008
Tvorba testů pro středoškolskou fyziku a jejich ověřování
Vojtěch Žák R. Kolářová E. Svoboda, K. Rýdl, L. Dvořák, K. Zvára, M. Chvál KDF 20. 12. 2006
Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky (www)
Carmel J. Caruana J. Plášek FU UK 18. 12. 2006
The Role of the Medical Physics Educator in a Faculty of Health Sciences
Jaroslava Černá J. Englich H. Štěpánková, M. Rotter KFNT 18. 9. 2006
Studium možností využití metodiky NMR pro prostorové zobrazení, demonstrace základních principů
Michal Hájek I. Stulíková I. Procházka, M. Cieslar KVOF 18. 9. 2006
Fázové transformace v technických slitinách na bázi Al
Michaela Blažková M. Rotter KFNT 27. 4. 2006
Adiabatická demagnetizace - úloha praktické výuky fyziky
Jaromír Kekule M. Tichý KEVF 21. 9. 2005
Moderní metody výuky - využití výpočetní techniky pro výuku na střední škole (www)
Jan Sedláček J. Dolejší J. Pecen, L. Dvořák UČJF 20. 9. 2005
Fyzikální experimenty s běžným hardwarem
Miroslav Panoš J. Nedbal I. Křivka, V. Kohlová KVOF 10. 3. 2005
Využítí moderních metod a prostředků při praktické výuce fyziky
Eva Hejnová R. Kolářová J. Dolejší, J. Trna, K. Zvára KDF 20. 10. 2004
Evaluace výsledků fyzikálního vzdělávání na ZŠ (www)
Jana Hronková E. Svoboda KDF 20. 10. 2004
Heuristické metody ve výuce fyziky na gymnáziu
Jitka Prokšová J. Obdržálek M. Marvan UTF 22. 9. 2004
Entropie na středoškolské úrovni
Petr Pudivítr M. Wolf AUUK 22. 9. 2004
Astronomie na středních školách
Jitka Houfková L.  Dvořák M.  Chvál KDF 3. 10. 2003
Hypertextová a multimediální podpora výuky fyziky (www)
Michaela Urbanová J. Dolejší L. Dvořák UČJF 3. 10. 2003
Úlohy, experimenty, projekty pro výuku fyziky
Ilona Bláhová Z. Kyncl M. Rojko, J. Obdržálek KDF 12. 11. 2002
Experimentální studium akustických vlastností houslí
Jitka Pelcová I. Stulíková B. Smola, M. Cieslar KVOF 15. 10. 2002
Studium fázových transformací v technických slitinách na bázi Mg
Miroslav Randa M. Šolc AUUK 26. 9. 2002
Začlenění astronomických poznatků do učebnic všech stupňů škol v českých zemích do roku 1945
Robert Cikán M. Rojko S. Zelenda KDF 24. 9. 2001
Nové přístupy k výuce základních pojmů z mechaniky
Pavel Pešat L. Dvořák KDF 24. 9. 2001
Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému COACH
Jakub Čížek I. Procházka KFNT 27. 4. 2001
Investigation of Crystal Lattice Defects in Deformation and Irradiation Damaged Solids by Means of Positron Annihilation Spectroscopy
Renáta Varghová P. Höschl FU UK 27. 3. 2001
Využití galvanometrických transportních jevů k charakterizaci polovodičů
Zdeněk Drozd Z. Trojanová KFK 26. 9. 2000
Mechanické vlastnosti perspektivních materiálů
Tomáš Hofrichter Z. Kyncl KF FEL ČVUT 26. 9. 2000
Soubor demonstračních pokusů z akustiky
Andrea Müllerová M. Lokajíček J. Langer FU AVČR, KTF 18. 6. 1999
Interpretace kvantové mechaniky
Erika Poková J. Langer KTF 29. 9. 1998
Deterministický chaos a jeho vliv na ideu determinismu
Štěpán Hubálovský M. Rotter M. Trhlík KFNT 2. 7. 1998
Studium neobvyklých magnetických struktur metodou nízkoteplotní jaderné orientace
Marek Polášek J. Langer J. Horský, Z. Neubauer, Z. Kratochvíl KTF 13. 1. 1997
Éter (kapitoly z jeho historie)


http://kdf.mff.cuni.cz
Last update:2018-06-15
Data validity guaranteed by: RNDr. Mgr. Vojtěch Žák Ph.D.
In case of problems please contact Webmaster.