změnit jazyk / switch language Department of Physics Education

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague

Search this site:

Phd students of Department of Physics Education

Contemporary PhD. students

Name
Topic
Supervisor Co-supervisor(s) Type Started
Petr Ducháček Z. Drozd Full-time 2014
Semináře ve výuce fyziky
Lucie Fichtlová Z.   Lustigová S.  Otáhal, V.   Riljak Combined 2009
Biomechanics of extreme dynamics loading
Karel Havlíček L. Dvořák V. Žák Full-time 2014
Practical work in physics education - ideas and reality
Petr Kolář V. Žák L. Dvořák Full-time 2016
Starting points for a new physics curriculum
Martin Konečný Z. Drozd J.  Škoda, J.  Škrabánková, V. Žák Full-time 2014
The use of experiments in physics education of gifted students
Jana Machalická Z. Drozd, P. Kácovský Full-time 2017
Role fyzikálního experimentu ve výuce a způsoby jeho zadání
Hana Malinová-Dvořáková Z. Drozd Combined (interrupted) 2007
Heuristic Methods in Teaching of Mechanics
Michal Roskot Z. Drozd Full-time 2015
Modern optical technologies in physics tuition
Matěj Ryston L.    Dvořák V.    Žák Full-time 2014
Theory of relativity – how to develop its understanding at a secondary school level (www)
Jana Šestáková L.  Dvořák D.  Mandíková Combined 2012
Výuka fyziky řízená otázkami (www)
Blanka Zajacová M.  Kekule L.  Dvořák, V.  Žák Combined 2012
Learning Styles in Physics Education

Finished PhD. students

Name
Dissertation theme
Supervisor Co-supervisor(s) Defenced
Věra Koudelková L.  Dvořák 14. 9. 2016
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou (www)
Zdeněk Šabatka L. Dvořák 14. 9. 2016
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie
Petr Kácovský Z.  Drozd V.  Žák 24. 6. 2016
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni (www)
Marie Snětinová L.  Dvořák  Z.  Koupilová, V.  Žák   1. 10. 2015
Quantitative physics tasks (www)
Jan Koupil L.  Dvořák 15. 9. 2011
Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání (www)
Irena Dvořáková L.   Dvořák D.   Mandíková 6. 6. 2011
Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka (www)
Miroslav Jílek L. Dvořák 23. 6. 2009
Výuka fyziky podporovaná prostředky elektronického vzdělávání
Martina Kekule L. Dvořák M. Chvál 24. 2. 2009
Grafy ve fyzikálním vzdělávání
Zdeňka Broklová L.     Dvořák M.     Chvál, D.     Mandíková 17. 6. 2008
Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání (www)
Tomáš Kekule E. Svoboda M. Chvál, J. Kolínská 17. 6. 2008
Tvorba testů pro středoškolskou fyziku a jejich ověřování
Vojtěch Žák R. Kolářová E. Svoboda, K. Rýdl, L. Dvořák, K. Zvára, M. Chvál 20. 12. 2006
Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky (www)
Eva Hejnová R. Kolářová J. Dolejší, J. Trna, K. Zvára 20. 10. 2004
Evaluace výsledků fyzikálního vzdělávání na ZŠ (www)
Jana Hronková E. Svoboda 20. 10. 2004
Heuristické metody ve výuce fyziky na gymnáziu
Jitka Houfková L.  Dvořák M.  Chvál 3. 10. 2003
Hypertextová a multimediální podpora výuky fyziky (www)
Ilona Bláhová Z. Kyncl M. Rojko, J. Obdržálek 12. 11. 2002
Experimentální studium akustických vlastností houslí
Robert Cikán M. Rojko S. Zelenda 24. 9. 2001
Nové přístupy k výuce základních pojmů z mechaniky
Pavel Pešat L. Dvořák 24. 9. 2001
Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému COACH


http://kdf.mff.cuni.cz
Last update:2018-11-16
Data validity guaranteed by: RNDr. Mgr. Vojtěch Žák Ph.D.
In case of problems please contact Webmaster.