změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře se konají vždy od 15:00 do 16:20 v učebně KDF v 7. patře katedrálního objektu v Tróji

4.10.2018
Zajímavosti z letních konferencí (Bulharsko, Japonsko, Belgie, Lublaň, Kaiserlautern)
účastníci z řad KDF
11.10.2018
Zajímavosti z letních konferencí (GIREP, HSCI, Veletrh, ČAPV, Náchod)
účastníci z řad KDF
18.10.2018
Modelování zemětřesení a severokorejských jaderných explozí
prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Katedra geofyziky MFF UK
25.10.2018
Vliv postojů učitelů na výsledky žáků
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK
1.11.2018
Energetická gramotnost
ing. Adéla Holasová
FEL ČVUT
8.11.2018
Nadaní žáci
Mgr. Daniela Alexová
EDUCAnet Praha ZŠ, PřF UK
15.11.2018
bude upřesněn
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Mgr. Patrik Kočí
Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity, Gymnázium Nový Jičín
22.11.2018
seminář se nekoná
--
– Den otevřených dveří MFF UK
29.11.2018
bude upřesněn
bude upřesněn
6.12.2018
bude upřesněn
bude upřesněn
13.12.2018
bude upřesněn
bude upřesněn
20.12.2018
bude upřesněn
dr. Paul van Kampen
Dublin City University, School of Physical Sciences
10.1.2019
bude upřesněn
bude upřesněn

Minulé semináře

Ve zvoleném období nebyly nalezeny žádné záznamy.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2018-09-24
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.