změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře se konají vždy od 15:00 do 16:20 v učebně KDF v 7. patře katedrálního objektu v Tróji

22.11.2018
seminář se nekoná
--
– Den otevřených dveří MFF UK
29.11.2018
Selected hand on experiments for Nanoeducation
Anssi Lindell
University of Jyväskylä
6.12.2018
Co (ne)víme o změnách klimatu
doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Katedra fyziky atmosféry
13.12.2018
seminář se nekoná
--
– Vánoční katedra
20.12.2018
bude upřesněn
dr. Paul van Kampen
Dublin City University, School of Physical Sciences
10.1.2019
bude upřesněn
RNDr. Vladimír Vícha
gymnázium Pardubice
11.4.2019
bude upřesněn
prof. Claudia Haagen
Fachdidaktikzentrum Physik, Karl-Franzens-Universität Graz

Minulé semináře

15.11.2018
Aktivizační metody ve výuce fyziky, podpořené výzkumem pomocí technologie Eye Tracking
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Mgr. Patrik Kočí
Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity, Gymnázium Nový Jičín
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Skrabankova/Skrabankova
8.11.2018
Nadaní žáci z pohledu neurověd
Mgr. Daniela Alexová
EDUCAnet Praha ZŠ, PřF UK
1.11.2018
Energetická gramotnost
ing. Adéla Holasová
FEL ČVUT
25.10.2018
Vliv postojů učitelů na výsledky žáků
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK
18.10.2018
Modelování zemětřesení a severokorejských jaderných explozí
prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Katedra geofyziky MFF UK
11.10.2018
Zajímavosti z letních konferencí (GIREP, HSCI, Veletrh, ČAPV, Náchod)
účastníci z řad KDF
4.10.2018
Zajímavosti z letních konferencí (Bulharsko, Japonsko, Belgie, Lublaň, Kaiserlautern)
účastníci z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2018-11-16
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.