změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře se konají vždy od 15:00 do 16:20 v učebně KDF v 7. patře katedrálního objektu v Tróji

24.5.2018
Co nám možná uniká při pohledu na RVP
PhDr. Jan Válek, Ph.D.
Pedagogická fakulta MU Brno

Minulé semináře

17.5.2018
Metody řešení elektrických obvodů ve výuce fyziky
Matouš Otakar
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
 
Přírodovědné úlohy výzkumu PISA 2015 – analýza výsledků českých žáků
Pschotnerová Petra
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Historické experimenty a jejich analogie jako součást fyzikálního vzdělávání na středních školách
Špilínková Ivana
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
 
Strategie žáků a studentů při řešení úloh s grafy zkoumané oční kamerou
Vondráčková Terézia
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
10.5.2018
Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu pro elektronickou sbírku úloh
Broža Ondřej
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Úlohy z mechaniky pro elektronickou sbírku řešených úloh
Šenar Jakub
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Brachistochrona v teorii i pokusech
Chamrová Martina
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
3.5.2018
Anizotropie teplotní roztažnosti hořčíkových materiálů vykazujících texturu
Škraban Tomáš
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
Diagnostika plazmatu pomocí elektrostatických a vysokofrekvenčních sond
Kubát Jan
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
 
Základní historické mezníky pro definici souhvězdí
Pechman Matouš
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
 
Astronomické základy kalendářů různých historických dob a kultur
Hrůšová Lucie
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
26.4.2018
Zkušenosti z Erasmu ve Finsku
Mgr. Petr Kolář, RNDr. Martina Kekule, Ph.D., RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
KDF MFF UK
19.4.2018
Pokusy z geometrické optiky pro výuku na základní a střední škole
Hložek Filip
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
 
Podpora realizace a vysvětlení problematických fyzikálních pokusů ve výuce na prvním stupni základní školy - minipřípadová studie
Čermáková Aneta
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
12.4.2018
Tvorive a pojmove myslenie v materskej skole a fyzika na zakladnej skole na Slovensku
PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
Katedra fyziky FPV UKF v Nitře
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Valovicova.zip
5.4.2018
Multimediální vzdělávací materiály - od pokusů k designu
Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
KSVI MFF UK
22.3.2018
Vlastnosti ultra-jemnozrnné hořčíkové slitiny WE43 a její mikrostrukturní stabilita za zvýšených teplot
RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.
KFM MFF UK
15.3.2018
Mensa gymnázium, aneb jak vzdělávat nadané žáky (nejen) v přírodních vědách
Mgr. Martin Konečný
KDF MFF UK
– Na úvod semináře bude zmíněna velmi stručně legislativa týkající se nadaných. Následně bude představeno Mensa gymnázium, jeho specifika a koncepce výuky. Následovat bude koncepce výuky přírodních věd hlavně na nižším gymnáziu s důrazem na výuku Science a tandemovou výuku. Závěrem zmíníme dojmy učitele v práci s nadanými a pohled na intelekt a paměť optikou neurověd.
8.3.2018
Země ve vesmíru
Mgr. Václav Černík
gymnázium Žďár nad Sázavou
– Seminář proběhne formou workshopu. Přineste si notebooky či tablety s připojením na internet.
1.3.2018
Týmové řešení problémů - výsledky PISA 2015
Mgr. Radek Blažek
ČŠI
22.2.2018
Aktuální problémy geofyzikálního vzdělávání
RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D.
Katedra geofyziky MFF UK
https://www.dropbox.com/s/fadqg9lie9t093q/Ond%C5%99ej%20%C5%A0r%C3%A1mek-semin%C3%A1%C5%99%20KDF%202018-02-22.pdf
11.1.2018
Nová učebnice didaktiky fyziky
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
oddelenie didaktiky fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Demkanin/Demkanin.pdf
4.1.2018
Osciloskop za 300 Kč a další výhodné fyzikální nákupy
Vítek Boček
KDF MFF UK
21.12.2017
seminář se nekoná - Vánoční katedra
--
14.12.2017
Interaktívne digitálne technológie pri meraní kvality výučby fyziky
Peter Štrauch
UPJŠ Košice
7.12.2017
Procházka jádrem mléčné dráhy
RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D.
Astronomický ústav
30.11.2017
Kurikula dnes a zítra
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Dvorak_D/2017 MFF.pdf
23.11.2017
seminář se nekoná - DOD a setkání učitelů FŠ
--
16.11.2017
Umíme správně vysvětlit, jak skutečně fungují (nejen školní) fyzikální experimenty?
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
KDF MFF UK
– Seminář konaný u příležitosti prodlužování pracovní smlouvy.
9.11.2017
Zkušenosti z japonské Lesson Study
Katsura Kibaba
2.11.2017
Vzdělávání dle Montessori
Mgr. Marcela Žáková
ZŠ Polabiny 1, Pardubice
26.10.2017
Zajímavosti z letních konferencí (ESERA, MPTL, Veletrh, ČAPV, Dílny Heuréky, Brno-oborové didaktiky, ISPMA, Roskilde)
účastníci z řad KDF
19.10.2017
Koroze materiálů
prof. Ing. Peter Palček, Ph.D.
KMI Strojnická fakulta, Žilinská univerzita
– Součástí semináře budou i konkrétní příklady, kdy koroze způsobila havárii a zamotala hlavu mnohým konstruktérům, lekařům, technologům a pod. Koroze totiž trápí každého, i když o ní neví.
12.10.2017
Zajímavosti z letních konferencí (Mexiko, SonS, GIREP, HSCI, Lisabon, Turín)
účastníci z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2018-05-09
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.