změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře se konají vždy od 15:00 do 16:20 v učebně KDF v 7. patře katedrálního objektu v Tróji

V nejbližší budoucnosti nejsou plánovány žádné semináře.

Minulé semináře

24.5.2018
Co nám možná uniká při pohledu na RVP
PhDr. Jan Válek, Ph.D.
Pedagogická fakulta MU Brno
17.5.2018
Metody řešení elektrických obvodů ve výuce fyziky
Matouš Otakar
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
 
Přírodovědné úlohy výzkumu PISA 2015 – analýza výsledků českých žáků
Pschotnerová Petra
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Historické experimenty a jejich analogie jako součást fyzikálního vzdělávání na středních školách
Špilínková Ivana
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
 
Strategie žáků a studentů při řešení úloh s grafy zkoumané oční kamerou
Vondráčková Terézia
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
10.5.2018
Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu pro elektronickou sbírku úloh
Broža Ondřej
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Úlohy z mechaniky pro elektronickou sbírku řešených úloh
Šenar Jakub
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Brachistochrona v teorii i pokusech
Chamrová Martina
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
3.5.2018
Anizotropie teplotní roztažnosti hořčíkových materiálů vykazujících texturu
Škraban Tomáš
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
Diagnostika plazmatu pomocí elektrostatických a vysokofrekvenčních sond
Kubát Jan
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
 
Základní historické mezníky pro definici souhvězdí
Pechman Matouš
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
 
Astronomické základy kalendářů různých historických dob a kultur
Hrůšová Lucie
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
26.4.2018
Zkušenosti z Erasmu ve Finsku
Mgr. Petr Kolář, RNDr. Martina Kekule, Ph.D., RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
KDF MFF UK
19.4.2018
Pokusy z geometrické optiky pro výuku na základní a střední škole
Hložek Filip
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
 
Podpora realizace a vysvětlení problematických fyzikálních pokusů ve výuce na prvním stupni základní školy - minipřípadová studie
Čermáková Aneta
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
12.4.2018
Tvorive a pojmove myslenie v materskej skole a fyzika na zakladnej skole na Slovensku
PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
Katedra fyziky FPV UKF v Nitře
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Valovicova.zip
5.4.2018
Multimediální vzdělávací materiály - od pokusů k designu
Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
KSVI MFF UK
22.3.2018
Vlastnosti ultra-jemnozrnné hořčíkové slitiny WE43 a její mikrostrukturní stabilita za zvýšených teplot
RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.
KFM MFF UK
15.3.2018
Mensa gymnázium, aneb jak vzdělávat nadané žáky (nejen) v přírodních vědách
Mgr. Martin Konečný
KDF MFF UK
– Na úvod semináře bude zmíněna velmi stručně legislativa týkající se nadaných. Následně bude představeno Mensa gymnázium, jeho specifika a koncepce výuky. Následovat bude koncepce výuky přírodních věd hlavně na nižším gymnáziu s důrazem na výuku Science a tandemovou výuku. Závěrem zmíníme dojmy učitele v práci s nadanými a pohled na intelekt a paměť optikou neurověd.
8.3.2018
Země ve vesmíru
Mgr. Václav Černík
gymnázium Žďár nad Sázavou
– Seminář proběhne formou workshopu. Přineste si notebooky či tablety s připojením na internet.
1.3.2018
Týmové řešení problémů - výsledky PISA 2015
Mgr. Radek Blažek
ČŠI
22.2.2018
Aktuální problémy geofyzikálního vzdělávání
RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D.
Katedra geofyziky MFF UK
https://www.dropbox.com/s/fadqg9lie9t093q/Ond%C5%99ej%20%C5%A0r%C3%A1mek-semin%C3%A1%C5%99%20KDF%202018-02-22.pdf
11.1.2018
Nová učebnice didaktiky fyziky
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
oddelenie didaktiky fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Demkanin/Demkanin.pdf
4.1.2018
Osciloskop za 300 Kč a další výhodné fyzikální nákupy
Vítek Boček
KDF MFF UK
21.12.2017
seminář se nekoná - Vánoční katedra
--
14.12.2017
Interaktívne digitálne technológie pri meraní kvality výučby fyziky
Peter Štrauch
UPJŠ Košice
7.12.2017
Procházka jádrem mléčné dráhy
RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D.
Astronomický ústav
30.11.2017
Kurikula dnes a zítra
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Dvorak_D/2017 MFF.pdf
23.11.2017
seminář se nekoná - DOD a setkání učitelů FŠ
--
16.11.2017
Umíme správně vysvětlit, jak skutečně fungují (nejen školní) fyzikální experimenty?
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
KDF MFF UK
– Seminář konaný u příležitosti prodlužování pracovní smlouvy.
9.11.2017
Zkušenosti z japonské Lesson Study
Katsura Kibaba
2.11.2017
Vzdělávání dle Montessori
Mgr. Marcela Žáková
ZŠ Polabiny 1, Pardubice
26.10.2017
Zajímavosti z letních konferencí (ESERA, MPTL, Veletrh, ČAPV, Dílny Heuréky, Brno-oborové didaktiky, ISPMA, Roskilde)
účastníci z řad KDF
19.10.2017
Koroze materiálů
prof. Ing. Peter Palček, Ph.D.
KMI Strojnická fakulta, Žilinská univerzita
– Součástí semináře budou i konkrétní příklady, kdy koroze způsobila havárii a zamotala hlavu mnohým konstruktérům, lekařům, technologům a pod. Koroze totiž trápí každého, i když o ní neví.
12.10.2017
Zajímavosti z letních konferencí (Mexiko, SonS, GIREP, HSCI, Lisabon, Turín)
účastníci z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2018-06-26
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.