změnit jazyk / switch language Department of Physics Education

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague

Search this site:

Problems of Physics Education (NDFY029)

Seminar's programme (Thursday 15:00 - 16:20, Departmenet lecture room KDF, 7th floor)

4.10.2018
Zajímavosti z letních konferencí (Bulharsko, Japonsko, Belgie, Lublaň, Kaiserlautern)
účastníci z řad KDF
11.10.2018
Zajímavosti z letních konferencí (GIREP, HSCI, Veletrh, ČAPV, Náchod)
účastníci z řad KDF
18.10.2018
Modelování zemětřesení a severokorejských jaderných explozí
prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Katedra geofyziky MFF UK
25.10.2018
Vliv postojů učitelů na výsledky žáků
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK
1.11.2018
Energetická gramotnost
ing. Adéla Holasová
FEL ČVUT
8.11.2018
Nadaní žáci
Mgr. Daniela Alexová
EDUCAnet Praha ZŠ, PřF UK
15.11.2018
bude upřesněn
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Mgr. Patrik Kočí
Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity, Gymnázium Nový Jičín
22.11.2018
seminář se nekoná
--
– Den otevřených dveří MFF UK
29.11.2018
bude upřesněn
bude upřesněn
6.12.2018
bude upřesněn
bude upřesněn
13.12.2018
bude upřesněn
bude upřesněn
20.12.2018
bude upřesněn
dr. Paul van Kampen
Dublin City University, School of Physical Sciences
10.1.2019
bude upřesněn
bude upřesněn

Past seminars

There were no seminars found in the choosen period.

http://kdf.mff.cuni.cz
Last update:2018-09-24
Data validity guaranteed by: RNDr. Dana Mandíková CSc.
In case of problems please contact Webmaster.