změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Didaktika fyziky

 1. ÚVOD DO DIDAKTIKY FYZIKY
 2. CÍLE VÝUKY FYZIKY
 3. DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY)
 4. METODY VÝUKY FYZIKY
 5. POKUSY VE VÝUCE FYZIKY
 6. METODIKA ŘEŠENÍ FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
 7. ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY FYZIKY
 8. DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY
 9. DIAGNOSTIKA FYZIKÁLNÍCH VĚDOMOSTÍ
 10. DIDAKTICKÉ TESTY
 11. PŘÍPRAVA UČITELE NA VYUČOVACÍ HODINU FYZIKY

...

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:5. 1. 2014
V případě problémů se obraťte na Webmastera.