Pedagogika

Stránky pro studenty učitelství fyziky, matematiky a informatiky na MFF UK v Praze

Vyhledat na stránkách pedagogiky:

V případě potřeby kontaktujte vyučující emailem:

RNDr. Pavlu Zieleniecovou, CSc. - pavla.zieleniecova@mff.cuni.cz

V případě vyřizování jakýchkoli organizačních věcí týkajících se předmětu Pedagogika se obraťte na:

RNDr. Martinu Kekule, Ph.D. - kontakt