Pedagogika

Stránky pro studenty učitelství fyziky, matematiky a informatiky na MFF UK v Praze

Vyhledat na stránkách pedagogiky:

A. Základní prameny ke studiu


B. Povinná četba a okruhy volitelné četby:

Povinná četba:

Komenský, J.A.: Didaktika analytická. Praha 1946 a jiná vydání

Okruhy volitelné četby

1. okruh

2. okruh

3. okruh