změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Pedagogické praxe z fyziky

Harmonogram a charakteristika pedagogických praxí

Navazující magisterské studium

Studium učitelství fyziky pro SŠ

ročník semestr kód název předmětu délka praxe z fyziky poč. výstupů poznámka
1. zimní NDFY031 Pedagogická praxe z fyziky I 1 den v týdnu 2-3 Průběžná úvodní pedagogická praxe, při níž posluchač tráví v průběhu semestru jeden den v týdnu na ZŠ či SŠ.
1. letní NDFY032 Pedagogická praxe z fyziky II 2 týdny 10 Celková délka praxe pro oba předměty je 4 týdny
2. zimní NDFY033 Pedagogická praxe z fyziky III 2 týdny 12 Celková délka praxe pro oba předměty je 4 týdny

CŽV učitelství fyziky

typ školy kód název předmětu délka praxe z fyziky poč. výstupů poznámka
NDFY038 Pedagogická praxe z fyziky (R) 4 týdny 22 Praxe se obvykle dělí na 2+2 týdny
Termíny praxí doplňujícího studia je možné domluvit individuálně i mimo termíny praxí denního studia.

Přiřazení studentů na školy

Navazující Mgr. studium

SŠ 1. roč. zima - DFY 031

Termín praxe: 10.10.2018 - 9.1.2019 (každá středa)
Termín přihlášky: 15.6.2018 Termín schůzky: 3.10.2018
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.
Libor Adámek učí --
Ondřej Broža učí --
Lucie Hrůšová --
Martina Chamrová Gymnázium Radotín učí --
Otakar Matouš --
Matouš Pechman učí --
Petra Pschotnerová --
Tomáš Škraban
Ivana Špilínková Gymnázium Karlínské náměstí Věra Dědečková --
Terézia Vondráčková ZŠ Červený vrch Irena Dvořáková --

SŠ 1. roč. léto - DFY 032

Termín praxe: 4.3. - 29.3.2019
Termín přihlášky: 15.1.2019 Termín schůzky: bude upřesněn
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.
Tereza Fürstová Gymnázium Hellichova Kličková Barešová
Jakub Hofman Gymnázium Ústavní, Praha 8 Kotlík Kotlík
Martin Malachov Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 Kapoun bude upřesněno

SŠ 2. roč. zima - DFY 033

Termín praxe: 1.10.2018 - 26.10.2018
Termín přihlášky: 15.6.2018 Termín schůzky: materiály si studenti vyzvednou osobně
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.
Tereza Fürstová Gymnázium Zborovská bude upřesněn bude upřesněn
Jakub Hofman Gymnázium Ústavní Kotlík Kotlík
Martin Malachov Gymnázium Nad Štolou učí učí

ZŠ 1. roč. zima - DFZ 035

Termín praxe: 3.11.2014 - 14.11.2014
Termín přihlášky: 3.10.2014 Termín schůzky: bude upřesněn
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.

ZŠ 1. roč. léto - DFZ 036

Termín praxe: 9.3.2015 - 1.4.2015
Termín přihlášky: 20.1.2015 Termín schůzky: bude upřesněn
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.

ZŠ 2. roč. zima - DFZ 038

Termín praxe: 1.10.2014 - 24.10.2014
Termín přihlášky: 26.8.2014 Termín schůzky: materiály si studenti vyzvednou osobně
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.

Povinnosti posluchače při pedagogické praxi

 1. Posluchač se zúčastní instruktáže k pedagogické praxi. Termín naleznete na nástěnkách KDM (v Karlíně) a KDF (V Holešovičkách 2, 8.patro), na kterých je zveřejňována i informace o přidělení na školy, nebo na adrese http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/praxe/
 2. Pokud si posluchač předem nedohodne - telefonicky či osobně - s fakultními učiteli (= učitelé, vedoucí praxi na příslušné škole) hodinu nástupu na praxi první den, dostaví se do příslušné školy v 7,30 hod. Představí se řediteli školy a s fakultními učiteli dojedná rozvrh hospitací a samostatných výstupů.
 3. Rozvrh výstupů doručí posluchač obratem (osobně, poštou, faxem, e-mailem) na příslušné katedry (Nezapomeňte vyplnit začátky vyučovacích hodin.) :
  • fyzika - KDF, dr. Mandíková
  • matematika - KDM, pí. Blažková
 4. Po dobu praxe dochází posluchač denně do školy a pobývá zde po celou pracovní dobu fakultního učitele.
 5. Posluchač hospituje v hodinách fakultního učitele, případně ve výuce svých kolegů, kteří konají souběžně praxi na téže škole. Může se jít podívat i do hodin dalších učitelů, pokud s tím budou dotyční souhlasit.
 6. Na vyučovací hodiny si posluchač udělá písemnou přípravu a zkonzultuje ji včas s fakultním učitelem. Ve fyzice si nezapomene přezkoušet předem potřebné pomůcky.
 7. Posluchač se zapojuje i do dalších činností ve škole jako např.:
  • pomoc při přípravě fyzikálních experimentů a při jejich provádění ve třídě
  • příprava a asistence při laboratorních pracích žáků
  • pomoc s přípravou a opravami písemných prací
  • asistence při výuce v počítačové učebně
  • dozory a suplování, pedagogické porady
  • opravy, úklid pomůcek
 8. Posluchač vede dokumentaci o praxi (DENNÍ ZÁZNAM).
 9. O případné nepřítomnosti na praxi (nemoc, apod.) včas informuje fakultního učitele a řádně se omluví (např. dokladem od lékaře, apod.). Veškeré změny ve výuce oproti odevzdanému rozvrhu okamžitě ohlásí též na příslušné katedře - pí Blažkové (M), pí. Šulcové (F).
 10. Poslední den praxe předloží fakultnímu učiteli k podpisu vyplněný DENNÍ ZÁZNAM o průběhu pedagogické praxe.
 11. Nejpozději týden po skončení praxe odevzdá DENNÍ ZÁZNAM praxe z matematiky pí Blažkové na sekretariát KDM a DENNÍ ZÁZNAM praxe z fyziky spolu s Hodnocením praxe z fyziky dr. Mandíkové či pí. Šulcové na sekretariát KDF.
 12. Pokud bude posluchač požádán svým fakultním učitelem o osobní doručení HODNOCENÍ a PREZENČNÍHO LISTU na MFF, měl by tak učinit též do týdne po skončení praxe, aby mohla být učiteli řádně vyplacena odměna za vedení praxe.
 13. Zápočet z fyziky obdrží ve vypsaném termínu na KDF od dr. Mandíkové, zápočet z matematiky obdrží na KDM od svého hospitujícího pedagoga či od zástupce vedoucího KDM (u praxí mimo Prahu).

Podmínky udělení zápočtu:

 1. úspěšné absolvování pedagogické praxe v předepsaném rozsahu doložené údaji v DENNÍM ZÁZNAMU i v PREZENČNÍM LISTU, který vyplňuje a odesílá fakultní učitel
 2. předložení písemných příprav při zápočtu
 3. odevzdání hodnocení praxe z fyziky (jen u fyziky)

Dokumenty a formuláře ke stažení

Dokument Adobe PDF MS Office Platnost
Přihláška na praxi formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Praxe I, II a III, CŽV
Povinnosti posluchače formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Všechny praxe
Denní záznam formát Adobe PDF formát Micorosoft Excel Všechny praxe
Rozvrh hodin - jednostranný formát Adobe PDF formát Micorosoft Excel Praxe I
Rozvrh hodin - dvoustranný formát Adobe PDF formát Micorosoft Excel Praxe II a III, CŽV
Hodnocení praxe posluchačem formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Praxe I
Hodnocení praxe posluchačem formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Praxe II a III
Pozorovací archy formát Adobe PDF Praxe I (příp. II a III)
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2018-11-16
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.