změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

PRAKTIKUM ŠKOLNÍCH POKUSŮ III

Seznam úloh pro zimní semestr 2015/16

ÚLOHATÉMAZADÁNÍNÁVODYDATUM
1 Stavová rovnice ideálního plynu zadání návod 1, návod 2 4. 11. 2015
Izotermy etanu v blízkosti kritického stavu zadání návod 1, návod 2
2 Vnější fotoelektrický jev (měření Planckovy konstanty) zadání teorie, fotonka, univerzální měřící zesilovač 11. 11. 2015
Duane-Huntův pokus (měření Planckovy konstanty) zadání teorie, návod
3 Spektrometry zadání spektrometr SPECTRA, spektrometr KRUSS 18. 11. 2015
Školní rentgen zadání spektrální trubice, hranolový spektrometr, mřížkový spektrometr
Měření vlnové délky He-Ne laseru zadání vše popsáno v zadání
4 Pokusy s vlnostrojem zadání vše popsáno v zadání 25. 11. 2015
Teplotní závislost tlaku syté vodní páry zadání vše popsáno v zadání
5 Měření rychlosti světla a indexu lomu zadání návod 1 2. 12. 2015
Měření ISESem zadání vše popsáno v zadání
6 Pokusy s ultrazvukovou aparaturou zadání vše popsáno v zadání 9. 12. 2015
Pokusy s mikrovlnnou aparaturou zadání vše popsáno v zadání
7 Elektrické pole nabité kovové koule ZADÁNÍ NÁVODY 16. 12. 2015
Elektrické pole deskového kondenzátoru ZADÁNÍ NÁVODY
8 Měření měrného elektrického náboje elektronu ZADÁNÍNÁVODY 6. 1. 2016
Millikanův pokus (měření náboje elektronu) ZADÁNÍ NÁVODY
9 Teslův transformátor ZADÁNÍ NÁVODY 13. 1. 2016
Franck-Hertzův pokus ZADÁNÍ NÁVODY
Teslametr ZADÁNÍ NÁVODY
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.