změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Upřesnění témat mikrovýstupů ke státní závěrečné zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky pro školní rok 2017/18

 1. Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb
 2. Hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak
 3. Mechanické kmitání
 4. Odraz a lom světla
 5. Přenos tepla (vedením, prouděním, zářením)
 6. Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený obvod
 7. Magnetické pole vodiče a cívky s proudem
 8. Elektromagnetická indukce
 9. Transformátor
 10. Obvod střídavého proudu s R, L, C
 11. Tranzistor a jeho užití jako spínače, nebo zesilovače
 12. Elektromagnetické vlnění

Mikrovýstup trvá cca 20 minut. Jeho součástí musí být demonstrační pokus ze středoškolské fyziky.

Na úvod mikrovýstupu je třeba říci pro jakou věkovou úroveň žáků je určen, jaké poznatky již žáci mají a jaké poznatky si mají v rámci mikrovýstupu osvojit.

Na přípravu má student 45 min. K dispozici bude mít současné středoškolské učebnice fyziky pro gymnázia. Student může při přípravě na mikrovýstup použít vlastní předem vypracovanou přípravu. Skripta z praktik školních pokusů k dispozici nejsou.

Student může využít pomůcky, které jsou k dispozici v praktikách, nebo si přinést vlastní pomůcky.

Student může být při rozboru mikrovýstupu dotázán na způsob obsluhy a fyzikální princip činnosti přístrojů z praktik, které by se daly využít k demonstraci příslušného jevu, i když je ve svém výstupu nebude využívat a přinese si např. vlastní pomůcky.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.