změnit jazyk / switch language

Katedra didaktiky fyziky: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Další aktivity

1973 - polovina 80.let:

vedení kroužku fyziky pro středoškoláky
(později přešlo na mladší kolegy a studenty)

1987:  

iniciátor Fyzikálního korespondenčního semináře pro středoškoláky
(s D. Vokrouhlickým; po několika letech organizaci FKS také převzali mladší kolegové)

1988-1992:  

vývoj výpočetního a modelovacího systému Famulus
(s T. Ledvinkou a M. Sobotkou; Famulus byl oceněn dvěma "Křišťálovými disky" na výstavě INVEX Computer '91)

1980’s – 2003:  

organizace Letního MF tábora pro středoškoláky.
(Nejprve jen vedení odborného programu, v letech 1999-2003 jsem byl hlavním vedoucím tábora. Pak vedení opět přešlo na mladší generaci, která tábor dál úspěšně rozvíjí.)

od r.1997:  

organizace Jarního soustředění pro budoucí učitele fyziky
(nejprve s I. Koudelkovou, pak se Z. Koupilovou a dalšími).

od r. 1999:  

účast na neformálním projektu Heuréka
(z malého projektu pro skupinku lidí založeného v r.1992 I. Koudelkovou a B. Bílým se po roce 2000 rozvinul projekt zahrnující řadu víkendových seminářů pro učitele, konferenci s mezinárodní účastí Dílny Heuréky - v roce 2015 se konal již 14. ročník - a další aktivity)

2000-2002:  

iniciátor vzniku a rozvoje webového serveru „Fyzweb
(spolu s doktorandkou J. Houfkovou, bez níž by Fyzweb nikdy nevznikl a nerozvinul by se do použitelné podoby)

2003:  

vedoucí české delegace na závěrečné akci Focus On Teachers  evropského programu Physics On Stage II
(duben 2003, ESA/ESTEC, Noordwijk, Holandsko)

2005-2006:  

koordinátor rozvojového projektu „Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na UK v Praze“

2005-2007:  

koordinátor celouniverzitního projektu „Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze“ podporovaného ESF v rámci programu JPD3

2006-2008:  

hlavní řešitel fakultního projektu „Další vzdělávání učitelů fyziky a matematiky podporující rozvoj aktivizujících metod výuky“ podporovaného ESF v rámci programu OPRLZ

2006-2008:  

hlavní řešitel fakultního projektu „Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol“ řešeného v rámci Národního programu výzkumu II

+ další aktivity:  

další projekty zaměřené na vzdělávání učitelů fyziky,
aktivity zaměřené na popularizaci fyziky (např. 3x účast v TV pořadu "Volejte učiteli"),
aktivity v rámci „Vědy v ulicích“ v r.2005, Vědohraní“ v r.2008,
přednášky s pokusy pro učitele fyziky (na Pedagogických centrech apod.),
jednoduché demonstrační pokusy z akustiky a vlnění pro studenty pražských škol atd.

... + další (bude doplněno)

Členství ve vědeckých společnostech a edičních radách

Organizace konferencí

Zvané přednášky

http://kdf.mff.cuni.cz/~dvorak
Aktualizováno: 14. 11. 2006