změnit jazyk / switch language

Katedra didaktiky fyziky: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Základní životopisná data

* 31. 8. 1952  Praha
RNDr. 1976 na MFF UK Praha
CSc. 1982 na MFF UK Praha, v teoretické fyzice,
disertační práce Stacionární axiálně symetrické perturbace Reissnerovy-Nordströmovy černé díry
Doc. 1997na MFF UK Praha, v teoretické fyzice,
habilitační práce Perturbace černých děr a výuka teoretické fyziky podporovaná počítačem

Pracoviště, současné pracovní zařazení

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

vedoucí katedry didaktiky fyziky

http://kdf.mff.cuni.cz/~dvorak
Aktualizováno: 25. 1. 2007