Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

     

Personal data, professional profile etc.

 

Osobní údaje, zaměření práce atd.

Kontakt:

Katedra didaktiky fyziky
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
182 00  Praha 8
tel.: +420 22191 2409
fax: +420 22191 2406
mail: Leos.Dvorak@mff.cuni.cz