změnit jazyk / switch language

Katedra didaktiky fyziky: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Selected bibliography

Older publications:

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. I. General solutions and the fields of some special sources near a Schwarzschild black hole. Czech.J.Phys.B27 (1977), 127-147.

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. II. General solutions and the fields of some special sources near the Kerr black hole. Gen.Rel.Grav.7 (1976), 959-983.

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. III. General solutions and the fields of some special sources near the Reissner-Nordström black hole. Phys.Rev. D22 (1980), 2933-2940.

Dvořák L.: Obecná teorie relativity a moderní fyzikální obraz vesmíru.  skriptum, SPN, Prague 1984, 412 s. (General relativity and modern physics picture of a cosmos, student textbook, in Czech)

Dvořák L.: Famulus 3.5. User Guide.. Computer Equipment, Praha 1992, 310 p. + other manuals to the system Famulus /partly with M. Sobotka and T. Ledvinka/, in Czech, more than thousand pages altogether

Dvořák L., Květoň K.: Famulus: a tool and an environment for computation, modelling and other tasks in research, engineering and CAE. In: Proccedings of the International Conference CBLIS '93, Vienna, Dec. 1993. Ed.: P.M.Nobar, W.Kaintz. p.51-56.

Dvořák L.: On the Road To Hrastice Tables. In: Sborník konference Science and Technology Education in New Millenium (3rd IOSTE Symposium for Central and East European Countires) Prague, 15.-18.7.2000) Ed.: Šulcová R., PERES Publishers, Prague 2000, p.238-242

Dvořák L., Houfková J.: Physics Web for Everybody. In: Proceedings of the International Conference CBLIS 01, Brno 2001, Ed. Chapman G.M., Pedag.Faculty of Univ.of Ostrava, 2001, E5 (8p.)

+ more than 90 papers in Czech

Articles since 2001:

Dvořák L.: Hands- and Minds-on Physics for All. In: Proceedings of the conference GIREP 2004, Ostrava, Ed.: Mechlová E., Univ. of Ostrava, Ostrava, 2004, p. 211-212.

Koudelková I., Dvořák L.: Heureka: Hands- and Minds-on Physics at School. In: Proceedings of the conference GIREP 2004, Ostrava, Ed.: Mechlová E., Univ. of Ostrava, Ostrava, 2004, p. 209-210.

Dvořák L.: Informal Physics Education and Teachers' Training Some Examples and Experiences. In: GIREP book of Selected contributions of the Third International GIREP Seminar 2005, Ed. G. Planinšič, Univ.of Ljubljana, Ljubljana 2006, p. 86-95.

Koupil J., Dvořák L.: Digital recordings and analysis of physical experiments. In: GIREP book of Selected contributions of the Third International GIREP Seminar 2005, Ed. G. Planinšič, Univ.of Ljubljana, Ljubljana 2006, p. 196-201.

Dvořák L.: Labs outside labs: miniprojects at a spring camp for future physics teachers. In:European Journal of Physics 28, No. 3, 2007, p. S95-S104.

Koupil J. Dvořák L.: Which side up? Falling bread revisited. In: Proceedings of GIREP 2006. AMSTEL Institute, University of Amsterdam, Amsterdam, 2008, p. 794-799.

Dvořák L.: Why a simple school model of AC generator does not produce sinusoidal voltage? (From false concepts to modeling and multipole expansion.) In: Proceedings of GIREP 2006 Conference, AMSTEL Institute, University of Amsterdam, Amsterdam, 2008, p. 770-775.

Papers and other publications from last years:

Dvořák, L.: Další profesní vzdělávání na UK: mozaika v pohybu. In: Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze, PedF UK, Praha, 2005, s. 5-13.

Dvořák L.: Pružné kyvadlo: od teoretické mechaniky k pokusům a zase zpátky. In: Pokroky matematiky fyziky a astronomie, roč. 51, č. 4, 2006, s. 312-327.

Dvořák L.: Klíčové kompetence nejsou posvátná kráva – a přesto nejsou k zahození. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. (Rámcové vzdělávací programy.) Západočeská univerzita, Plzeň, 2007, s. 39-54.

Dvořák L.: Jak (ne)učit o silách je trochu složitější problém. (Krátký komentář k článku L. Převrátila. In: Pokroky matematiky fyziky a astronomie, roč. 53, č. 3, 2008, s. 251-252.

Drozd Z., Dvořák L., Svoboda E., Němec L.: Světlo a zvuk. DVD k učivu optiky a akustiky na střední škole. Učební pomůcka v rámci projektu AV ČR „Otevřená věda regionům“. Praha: Akademie věd ČR, 2008.

Dvořák L., Dvořáková I., Kekule M., Kolářová R., Mandíková D., Pöschl R., Svoboda E., Žák V.: Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. Matfyzpress, Praha, 2008, 163 s.

+ more than 30 articles and papers in Czech since 2004

Editor of proceedings (in Czech):

Veletrh nápadů a informací pro fyzikální vzdělávání. Pro učitele fyziky a nejen pro ně. “Superproceedings” of selected contribution from first 9 years of the conference Fair of Inventions of Physics Teachers on CD-ROM.)  (Equivalent to > 1470 pages.) Ed. Dvořák L., Broklová Z., Prometheus, Praha 2005. Updated version available also online (in Czech).

Dílny Heuréky 2003-2004. Sborník konferencí projektu Heuréka (Heureka Workshops 2003-2004, in Czech). Náchod 2003 a 2004. Ed.: Dvořák L., Prometheus, Praha, 2005, 154 p.

Veletrh nápadů učitelů fyziky 10. (Fair of Inventions of Physics Teachers 10, in Czech) Praha 2005. Ed.: Dvořák L., Prometheus, Praha, 2006, 238 p.

Dílny Heuréky 2005. Sborník konference projektu Heuréka (Heureka Workshops 2005, in Czech). Náchod 2005. Ed.: Dvořák L. , Prometheus, Prague, 2006, 148 p.

Veletrh nápadů učitelů fyziky 12. (Fair of Inventions of Physics Teachers 12, in Czech) Praha 2007. Ed.: Dvořák L., Prometheus, Praha, 2007, 236 p.

http://kdf.mff.cuni.cz/~dvorak
Aktualizováno: 14. 11. 2006