změnit jazyk / switch language

Katedra didaktiky fyziky: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Výuka

NUFY080 Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika)

NUFY028 Teoretická mechanika

NUFY097 Teorie relativity

NUFY075 Elektřina a magnetizmus krok za krokem

NUFY113 Optika krok za krokem

NDFY064 Doktorandský seminář f12 I

NDFY065 Doktorandský seminář f12 II

NUFY023 Fyzikální obraz světa

NDFY066 Fyzikální obraz světa II

http://kdf.mff.cuni.cz/~dvorak
Aktualizováno: 14. 11. 2006