změnit jazyk / switch language

Katedra didaktiky fyziky: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Odborné zaměření

se vyvíjelo od:

Obecné relativity (zvláště problematiky perturbací černých děr)

přes:

Počítače ve výuce fyziky (zejména počítačové modelování a simulace ve výuce fyziky)

k:

Fyzikálnímu vzdělávání (obecně)

V posledních letech se zvlášť zajímám o:

Osobní poznámka:

Za nejdůležitější otázku, k jejímuž řešení bych chtěl přispět, považuji:

Jak zlepšit fyzikální vzdělávání?

(Zejména vzdělávání učitelů, ale nejen to.)

A motto, které v této oblasti snad vystihuje můj přístup:

„Je lepší zapálit malou svíčku, než proklínat temnotu.“      (Konfucius)

Průběh zaměstnání

Celá má profesní dráha je spjata s Matematicko-fyzikální fakultou UK:

1975-1978: aspirant na Katedře matematické fyziky
1978-1986: odborný asistent na Katedře didaktiky fyziky
1986-1997: odborný asistent a lektor na Katedře teoretické fyziky
1997-1999: docent na Katedře didaktiky fyziky
1999-2007: vedoucí Katedry didaktiky fyziky
od r. 2008: docent, zástupce vedoucího Katedry didaktiky fyziky
od r. 2012: docent na Katedře didaktiky fyziky
http://kdf.mff.cuni.cz/~dvorak
Aktualizováno: 14. 11. 2006