Katedra didaktiky fyziky : RNDr. Jan Koupil, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

RNDr. Jan Koupil

Doktorské studium

Doktorské studium na katedře didaktiky fyziky MFF UK v kombinovaném studiu jsem ukončil v roce 2011. Má doktorská práci se zaměřila na využítí multimédiií a především videa—videoměření ve výuce fyziky. Některé výstupy mé práce a nápady najdete na těchto stránkách podrobně, celá práce je pak k dispozici zde.

Další oblastí je tvorba drobných prográmků podporujících výuku fyziky, především různými formami vizualizace. Největším takovým projektem je „Zobrazování orbitalů atomu vodíku,“ které jsem vytvářel spolu s kolegyní Zdeňkou Broklovou, vznikly ale i další. Některé z nich by se měly objevit na těchto stránkách ke stažení. Programy vyrábím v prostředí LabVIEW, jednak proto, že má dobře vyřešené nástroje pro tvorbu různých typů 2D a 3D grafů, hlavně ale proto, že s ním umím pracovat.

Správa www stránek

V rámci svého působení na KDF jsem měl na starosti správu www stránek katedry. V současná podoba těchto stánek (březen 2011) stále běži na „mém“ enginu. jsem také www stránek skupiny GIREP. GIREP (International Research Group on Physics Teaching) je mezinárodní organizací pro výzkum ve fyzikálním vzdělávání.

Na stránkách, které spravuji, se snažím o dodržování platných W3C norem a upřednostňuji jednoduchost a přehlednost před designérským řešením. Design v poslední době nevytvářím sám, ale používám jako základ některou z open-source šablon z OSWD kterou upravím pro potřeby konkrétního webu.

Moje další aktivity a zájmy

Divadlo, literatura, počítače, …

http://kdf.mff.cuni.cz/~koupil
Aktualizováno: 24. 11. 2011