Katedra didaktiky fyziky : RNDr. Jan Koupil, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Famulus i ve Windows XP (či jiném OS)

Používáte ještě pořád Famula? Nebo byste rádi, ale už pod vašimi Windows XP nechodí (či chodí příliš rychle)? Zde je návod, jak na provoz Famula i na nejnovějším počítači.

Co budeme potřebovat:

Instalace:

 1. Instalace Famula - Famulus se vlastně neinstaluje, stačí jej pouze rozbalit. Tak jak jsme jej stáhli, Famulus předpokládá, že bude umístěn ve složce c:\FAM, na to ale nebudeme dbát (ošetříme v DOSBoxu) a umístíme jej do libovolného adresáře alespoň druhé úrovně, v mém případě do adresáře d:\Famulus\FAM (Adresář musíme ručně vytvořit).

 2. Instalace DOSBoxu - Poklepeme na instalátor DOSBoxu. Instalace proběhne standardně do adresáře C:\Program Files\DOSBox-0.74.

  zástupce Famula

  Zástupce Famula

 3. Zástupce pro Famula v DOSBoxu - Když spustíte DOSBox (z nabídky start, nebo přímo jeho spustitelným souborem c:\Program Files\DOSBox-0.74\dosbox.exe) objeví se vám okénko s DOSem. V něm jste na disku z:\ a na žádný jiný se vám nepodaří přepnout. To proto, že DOSBoxu je třeba nejprve disky tzv. „přimontovat“ příkazem mount. V našem případě by celý příkaz vypadal

  mount c d:\famulus

  Z adresáře d:\famulus se tak pro DOSBox stane disk c:\. Poté už je možno se na něj přepnout a Famula spustit.

  c:
  cd FAM
  FAMULUS.EXE

  Tato cesta je funkční, bohužel pro opakované spouštění poněkud nepraktická a zdlouhavá. Proto si vyrobíme zástupce, který vše udělá za nás. Nejprve si vytáhneme (zkopírujeme) na plochu zástupce DOSBoxu z nabídky Start. Poté si vyvoláme jeho vlastnosti (pravým myšítkem) a v položce Cíl přepíšeme text na

  "C:\Program Files\DOSBox-0.74\dosbox.exe" -c "mount c d:\famulus" -c "c:" -c "cd FAM" -c "FAMULUS.EXE" -c "exit"

  (jedná se o jeden řádek, zalomení v prohlížeči ignorujte). Zástupce si pojmenujeme například Famulus, přiřadíme mu vhodnou ikonu a máme připraveného Famula na jedno poklepání.

 4. Ladění výkonu - Famulus už nám běží, pokud ale spustíme nějaký modul, zjistíme, že běhá velmi pomalu. (Dobře nám na ukázku poslouží například modul MICEK.FM. Nyní tedy musíme vyladit výkon DOSBoxu.

  Pokud je spuštěn, zavřeme DOSBox a spustíme z nabídky START položku Programy\DOSBox-0.74\Options\DOSBox 0.74 Options. Konfigurační soubor se nám otevře v textovém editoru a najdeme v něm sekci [CPU] (kolem řádku 60), ve které nastavíme na core=normal a showcycles=false a soubor uložíme. Sekce [CPU] by tedy měla vypadat nějak takto:

  core=normal
  cycles=8500
  cycleup=500
  cycledown=20
  timesynched=false
  showcycles=false

  Ke zvyšování a snižování rychlosti emulovaného CPU slouží klávesové zkratky CTRL-F12 (nahoru o 500) a CTRL-F11 (asi o pětinu dolů). Spusťte tedy Famula a nechte v něm počítat nějký model, například zmiňovaný MICEK.FM. Stiskněte CTRL-ALT-DEL a z menu vyberte správce úloh. Graf před vámi ukazuje zátěž CPU. Nyní se přepněte zpět do DOSBoxu a mačkejte CTRL-F12 tak dlouho, až zátěž stoupne někam na 90% - 95% (nesmí být ale 100%). Spolu se zátěží procesoru roste i číslo nahoře na horní liště okna DOSBoxu (CPU).Zapamatujte si (zhruba), kolik toto číslo činilo a v souboru dosbox.conf jej napíšeme do proměnné cycles a soubor uložíme.

  Výkon, který nám teď DOSBox poskytuje se může zdát malý. Je to cena za věrnou emulaci DOSu pod jiným systémem. Nemusíme ale zoufat - Famulus byl systém, který běhal na všech počítačích snad od modelu IBM PC XT. Protože v sobě neměl zabudovanou žádnou vlastní časovací proceduru, bylo zvykem, že na začátku každého modulu se buď definovala nějaká čekací konstanta, nebo se používala ta v knihovně PRIKLADY\PAUZA.FML. Otevřeme tedy tuto knihovnu, ať už ve Famulu, nebo v libovolném jiném editoru a nastavíme

  REAL Konst=1

  a náš pokusný MICEK.FM se při příštím spuštění Famula začne hýbat.

  Tím je veškerá konfigurace hotova a teď stačí jen, v případě, že se modul chová příliš rychle či pomalu, používat CTRL-F11 a CTRL-F12 podle potřeby.

 5. Velikost okna a ukončení - okno DOSBoxu neumožňuje standarní změnu velikosti. Pokud se chcete, například kvůli promítání na plátno, přepnout do režimu celé obrazovky a zpět, použijte klávesovou zkratku ALT-ENTER. Při ukončování stačí standardně zavřít Famula a o zbytek se postará příkaz exit, který jsme vložili do spouštěcího zástupce.

Poznámky:

http://kdf.mff.cuni.cz/~koupil
Aktualizováno: 5. 6. 2011