Katedra didaktiky fyziky : RNDr. Jan Koupil, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Měříme se zvukovou kartou - Nakloněná rovina

O rovnoměrně zrychleném pohybu sice učíme, ale je problém jej přesvědčivě demonstrovat.

Jak na to:

Tento experiment nevyužívá k měření videokameru, ale pouhou zvukovou kartu, do které ale nebudeme ovšem připojovat mikrofon, ale fototranzistor. Postačí nám skoro jakýkoliv, například IRE5 (v GM za 4,50 Kč). Fototranzistor se chová jako běžný tranzistor, pouze místo na proud do báze reaguje na osvětlení. Pokud jej tedy připojíme (přímo tak jak je, žádný fígl v tom není) k mikrofonnímu vstupu zvukové karty (který je napájený) začne tranzistor pracovat a na vstup dostáváme signál odpovídající osvětlení tranzistoru.

Princip měření spočívá v tom, že na nakloněnou rovinu umístíme kulatý předmět (kuličku, válec, trubičku, …) a budeme jej sledovat fototranzistorem. Abychom tedy dostali co nejlepší signál, je ideální mít půl tělesa černého a půl bílého. (Na druhou stranu, ukázalo se, že funguje prakticky každá kombinace černá - světlá barva.)

Než začneme měřit na nakloněné rovině, přesvědčíme se, že sonda měří správně. K tomu budeme potřebovat nějaký program, který umí náhrávat ze zvukové karty a odečítat čas v signálu - v ideálním případě Cool Edit resp. Adobe Audition, ale dobře nám poslouží i programy jako Audacity nebo LabVIEW Oscilloscope. Spustíme měření (nahrávání), namíříme tranzistor proti světlu a na zkoušku před ním přejedeme rukou s roztaženými prsty, hřebenem či něčím podobným. V signálu by se pak měly objevit zuby odpovídající zakrávání a odkrývání fototranzistoru. (Pozor, můžou být i inverzní, tzn. uroveň signálu klesne, když je tranzistor osvětlen a naopak.) Máte-li zářivkové osvětlení, je také možné namířit tranzistor na něj a v signálu by se měla objevit periodická funkce s frekvencí 100 Hz. Pokud je vše v pořádku a sonda měří, můžeme spustit měření.

schéma audioměření

Schéma audioměření

Samo měření je velmi jednoduché - umístíme těleso na nakloněnou rovinu, necháme valit dolů a zeshora je sledujeme fototranzistorem. Při troše cviku či štěstí pak dostaneme signál podobný tomu na obrázku. Z něj pak odečteme časy jednotlivých překmitů, které odpovídají uražení dráhy rovné polovině obvodu tělesa. Nyní již stačí jen naměřenými hodnotami proložit předpokládanou funkci (parabolu).

Jaké výsledky můžeme očekávat:

teorie 1.46 m.s2
plast 1.38 m.s2
látka 1.06 m.s2

Tabulka 1: Příklad naměřených hodnot

Na co je třeba dát pozor / Tipy pro měření:

Tyto stránky vznikly za přispění Fondu rozvoje vysokých škol (projekt G6 835/2005)

http://kdf.mff.cuni.cz/~koupil
Aktualizováno: 4. 12. 2006