Katedra didaktiky fyziky : RNDr. Jan Koupil, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Padající tyč (rotace tuhého tělesa)

Jednoduchý experiment z oblasti základů mechaniky tuhého tělesa. Výhodou je snadný matematický model a přesvědčivá shoda s experimentem. Vezměte homogenní tyč (dřevěnou, kovovou, …), postavte ji na jeden konec a natočte její pád … anebo jinými slovy … rotaci kolem osy procházející jejím koncem.

padající tyč

Pád tyče - stáhnout video (vys. kvalita, 11,5 MB)

Co bychom měli pozorovat aneb proč je experiment zajímavý:

Na co je třeba dát pozor:

Tyto stránky vznikly za přispění Fondu rozvoje vysokých škol (projekt G6 835/2005)

http://kdf.mff.cuni.cz/~koupil
Aktualizováno: 8. 12. 2006