Katedra didaktiky fyziky : RNDr. Jan Koupil, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Měření s rychloběžnou kamerou

Videa uložená na této stránce jsou odkazována z příspěvku „1200 FPS“ z Veletrhu nápadů učitelů fyziky 15 (Praha 2010). Byla natočena za pomocí high-speed funkce fotoaparátu CASIO EXILIM EX-F1. Deklarovaná rychlost snímání tohoto fotoaparátu je 1200 snímků za vteřinu (FPS), kalibrační měření ukazují 1194 FPS, s hodnotu 1200 FPS lze tedy velmi přesně počítat.

Rychlost přehrávání videosekvencí je nastavena na 30 FPS, při běžném přehrávání jsou tedy 40× zpomalena. Pro přehrávání je vhodný přehrávač, který umožní videa zastavit a krokovat po snímku oběma směry — napřiklad MPC-HC. Naproti tomu Windows Media Player vestavěný do systému windows je k tomuto účelu víceméně nevhodný.

Všechna videa jsou volně ke stažení a použití v licenci Creative Commons CC-BY-NC-SA (Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci). Spoluautory námětů a videí jsou Jan Koupil a Vladimír Vícha.

popis formát
prezentace z Veletrhu zip/ppt
 
Volný pád avi mov
Lihová raketa avi mov
Výbuch v krabičce avi mov
Vodní kladivo avi mov
Střelba na vejce avi mov
Jiskry - zkrat akumulátoru avi mov
Přepálení drátu zkratem avi mov
Rozsvícení žárovky avi mov
Kapky z vodovodu avi mov
Kapky z byrety avi mov
Balistické kyvadlo avi mov
Odrazy míčků avi mov
Odrazy na rázostroji avi mov
Volný pád lahve s vodou avi mov
Volný pád dvou závaží avi mov
Propíchnutí balónku avi mov
Pád hřebene - sáček avi mov
Pád hřebene - puk avi mov
Kmity trenkové gumy avi mov
Kmity napnuté struny avi mov
Kmity ladičky avi mov
Ladička ve vodě avi mov
„Párání“ magnetek Neocube avi mov
http://kdf.mff.cuni.cz/~koupil
Aktualizováno: 1. 9. 2010