Katedra didaktiky fyziky : RNDr. Jan Koupil, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Software a jiné odkazy

K měření s počítačem můžeme použít spoustu různého software. Zde uvádím ty programy, které jsem sám vyzkoušel a používám a jsou zdarma.

Zvuková karta

PC Oscilloscope
Nejen osciloskop pro zvukovou kartu. Umožňuje frekvenční analýzu, xy-zobrazení stereo signálu (Lissajousovy obrazce), pásmový frekvenční filtr a funguje i jako tónový generátor.
Audacity
Rozsáhlý program, se kterým můžete ze zvukové karty nahrávat, studovat frekvenční spektrum, mixovat stopy …

Videoměření a video obecně

Tracker
Moderní program pro videoanalýzu — měření ve videozáznamu (anglicky)
VIANA
Program pro videoanalýzu (německy)
AviStep
Program pro videoanalýzu (francouzsky)
VirtualDub
Jednoduchý program pro snadný střih videa, popřípadě úpravy obrazu, efekty atd.
Panasonic DV kodek
Kodek pro formát digitální videokamery DV. Bez jeho instalace se vám velmi pravděpodobně nepodaří provést videoanalýzu ve VIANě a AviStepu nebo stříhat s VirtualDubem. Po stažení rozbalte a nainstalujte klepnutím pravého tlačítka myši na soubor panadv.inf
AviSynth
Komplexní frameserver pro úpravy videa. Umožňuje toho hodně, pro nás je zajímavé, že s jeho použitím můžeme z videa vydobýt 50 obrázků za vteřinu, ne jen obvyklých 25.

Modelování

Famulus
Starý, ještě DOSový český program pro všmožné výpočty a modelace. Pokud vám nebude fungovat ve Windows XP, zkuste můj návod.
Modellus
Svým způsobem nástupce Famula. Moderní prostředí pro modelování, stále se vyvíjí, v Evropě je relativně často používáno.
http://kdf.mff.cuni.cz/~koupil
Aktualizováno: 27. 3. 2011