Katedra didaktiky fyziky : RNDr. Jan Koupil, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Videoměření aneb Videoanalýza

Návody

Možná jste narazili na technické obtíže při videoměření, možná se jich bojíte a proto jste je zatím nezkusili. Zkusil jsem sepsat svoje zkušenosti do podrobnějšího návodu, který popisuje jednu (nikoliv samozřejmě jedinou) cestu, která vede k cíli. Snad pomůže. Druhý návod teprve vzniká, bude pro pokročilejší uživatele o tom, jak zvýšit vrozkovací frekvence na úkor rozlišení.

Několik nápadů k měření

Zde jsou k dispozici nějaké nápady na měření s videokamerou. Přibývaly postupně, jak jsme tohle a ono vyzkoušeli a doufám, že tomu tak bude i nadále…. Třeba vás také inspirují.

Tyto stránky vznikly za přispění Fondu rozvoje vysokých škol (projekt G6 835/2005)

http://kdf.mff.cuni.cz/~koupil
Aktualizováno: 28. 3. 2011