Katedra didaktiky fyziky : RNDr. Jan Koupil, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Závěrečné práce

Dizertační práce: Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání
Školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Obhájena: 2011 na MFF UK
Ke stažení
Text práce (6,20 MB)
Autoreferát (732 kB)
Multimédia a další přílohy (214 MB)
Diplomová práce: Souprava ISES v prostředí LabVIEW
Vedoucí: RNDr. František Lustig, CSc.
Obhájena: 2003 na MFF UK
Ke stažení
Text práce (6,46 MB)
Vytvořené výukové programy (2,86 MB)
http://kdf.mff.cuni.cz/~koupil
Aktualizováno: 24. 11. 2011