změnit jazyk / switch language KDF MFF UK: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Interaktivní fyzikální laboratoř

foto

Cílem Interaktivní fyzikální laboratoře (IFL) je nabízet středoškolákům (potažmo jejich vyučujícím) prostor pro řízené experimentování na dané fyzikální téma, kde všechny pokusy a měření provádějí vlastnoručně samotní studenti. IFL byla uvedena do provozu v prosinci roku 2008 a v současné době nabízí pro studenty a jejich učitele výběr z celkem devíti experimentálních sad:

Odkaz na web Interaktivní fyzikální laboratoře.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kacovsky
Aktualizováno: 5. 11. 2021