změnit jazyk / switch language KDF MFF UK: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Popularizace fyziky mezi SŠ studenty

Fyzika všemi smysly

foto

Fyzika všemi smysly je fyzikální show, ve které především středoškolským studentům demonstrujeme experimenty inspirované lidskými smysly. Projekt jsme spustili na podzim 2012 a od té doby jezdíme s naším pásmem experimentů po středních školách napříč celou Českou republikou. Vystoupení zajišťují studenti, doktorandi a mladí zaměstnanci Katedry didaktiky fyziky MFF UK. Během jara 2019 dovršila Fyzika všemi smysly metu 10000 diváků, kteří ji za dobu existence projektu shlédli.

Více informací lze nalézt na přímo na webu Fyziky všemi smysly.

Demonstrační pokusy pro střední školy

foto

Katedra didaktiky fyziky již mnoho let nabízí středním školám demonstrační pokusy přibližující základní partie fyziky. V rámci tohoto dlouhodobého projektu předvádím od září 2014 společně s Mgr. Václavou Kopeckou experimenty z molekulové fyziky a termiky. Více o demonstračních pokusech lze nalézt zde.

Soustředění mladých fyziků a matematiků (jako bývalý organizátor)

V letech 2009-2015 jsem byl jedním z organizátorů letního Soustředění mladých fyziků a matematiků, které pořádá MFF UK pro SŠ studenty. V rámci tohoto soustředění jsem vedl odborné fyzikální projekty účastníků a přednášky z matematiky, v roce 2012 jsem zodpovídal za přípravu odborného programu. V letech 2013-2015 jsem pak byl hlavním vedoucím soustředění.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kacovsky
Aktualizováno: 5. 11. 2021