změnit jazyk / switch language KDF MFF UK: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Publikace

Články v časopisech

Kácovský, P. (2019). The visit of a thermal imaging world in one physics lesson. Physics Education, 54, 045011. ISSN: 1361-6552. [Online].

Kácovský, P. (2018). Thermal Imaging Experiments as an Inspiration for Problem-based Learning. The Physics Teacher, 56, 596. ISSN: 0031-921X. [Online].

Snětinová, M., Kácovský, P., & Machalická, J. (2018). Hands-On Experiments in the Interactive Physics Laboratory: Students’ Intrinsic Motivation and Understanding. Center for Educational Policy Studies Journal, 8 (1), 55-75. ISSN: 1855-9719. [Online].

Kácovský, P. (2017). Měříme teplotu vody. Jednoduché. Nebo ne? Matematika – fyzika – informatika, 26 (5), 361-368. ISSN: 1805-7705. [Online].

Koupilová, Z., Kácovský, P. (2017). Active Learning in Advanced Undergraduate Course of Thermodynamics and Statistical Physics. Scientia in educatione, 8 (1), 65-80. ISSN: 1804-7106. [Online].

Kácovský, P. (2017). Didaktická kazuistika: Archimédovo nadlehčování – sekvence jednoduchých experimentů. Komenský, 141 (3), 30-37. ISSN: 0323-0449. [Online].

Kácovský, P. (2016). Vypařování v experimentech: V hlavní roli váhy. Matematika – fyzika – informatika, 25 (1), 38-48. ISSN: 1805-7705. [Online].

Kacovsky, P. (2015). Grammar school students’ misconceptions concerning thermal phenomena. Journal of Baltic Science Education, 14 (2), 194-206. ISSN: 1648-3898. [Online]


Kapitoly ve studiích či monografiích, závěrečné práce

Kácovský, P., Koudelková, V., & Snětinová, M. (2018). Srovnávací studie: porovnání přístupu ke vzdělávání České republiky, Estonska, Polska a Slovinska. In L. Dvořák, I. Dvořáková, & V. Koudelková (eds.) K problematice fyzikálního vzdělávání v ČR před revizemi RVP: Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů (s. 44-46). Praha: Národní ústav pro vzdělávání a Fyzikální pedagogická společnost.

Kácovský, P. (2017). Archimédovo nadlehčování: sekvence jednoduchých experimentů. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 243–257). Brno: Masarykova univerzita.

Kácovský, P. (2016). Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni. (Disertační práce.) KDF MFF UK, Praha.

Kácovský, P. (2012). Využívání dataloggerů ve výuce fyziky (se zaměřením na systém Vernier). (Diplomová práce.) KDF MFF UK, Praha.

Kácovský, P. (2010). Lokalizace částí experimentálního systému Vernier do českého prostředí. (Bakalářská práce.) KDF MFF UK, Praha.


Příspěvky v konferenčních sbornících

Snětinová, M., Kácovský, P., Koupilová, Z., & Mandíková, D. (2018). Interaktivní prvky ve Sbírce řešených úloh a fyzikálních pokusů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 (ed. Michal Šerý). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 189-192. ISBN: 978-80-7394-719-4.

Kácovský, P. (2018). Elektrické obvody očima termovizní kamery. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 (ed. Michal Šerý). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 117-120. ISBN: 978-80-7394-719-4.

Dvořák, L., Kácovský, P. (2018). Další nápady z Malé Hraštice (jednoduché pokusy se slavnými jmény v pozadí). In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 (ed. Michal Šerý). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 64-72. ISBN: 978-80-7394-719-4.

Snětinová, M., Kácovský, P. (2017). Elektronické Sbírky (...řešených úloh a fyzikálních pokusů). In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 22 (ed. Renata Holubová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 297-303. ISBN: 978-80-244-5226-5.

Kácovský, P. (2016). Fyzika očima termografie. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 21: Sborník z konference (eds. Tomáš Miléř, Jan Válek). Brno: Masarykova univerzita, 99-103. ISBN: 978-80-210-8465-0.

Kácovský, P. (2016). The Position of Experiments in Grammar School Students Semantic Space. In: Key Competences in Physics Teaching and Learning – Proceedings of GIREP&EPEC 2015. (eds. Ewa Dębowska, Tomasz Greczyło). Wrocław: Institute of Experimental Physics, University of Wrocław, 138-141. ISBN: 978-83-913497-1-7.

Kácovský, P. (2016). Co přinášejí moderní technologie do výuky aneb experimenty s termovizní kamerou a USB mikroskopem. In: Vymedzenie obsahu školskej fyziky – konferencia DIDFYZ 2014. (eds. Martin Stubňa, Lubomíra Valovičová, Ján Ondruška). Nitra: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 99-104. ISBN: 978-80-558-1080-5.

Koupilová, Z., Kácovský, P. (2016). Collection of Solved Problems and Collection of Experiments in Physics: Worthwhile Connection of Two Online Learning Sources. In: Selected Papers from the 20th International Conference on Multimedia in Physics Teaching and Learning. (ed.: L.-J.Thoms, R. Girwidz). München: Ludwig-Maximilians-Universität, 59-64. ISBN: 978-2-914771-95-5. [Online].

Kácovský, P., Koudelková, V. (2016). Physics Through All Senses: Popularization of Physics by Using an Interactive Show. In: Hands-on. The Heart of Science Education. (ed.: M. F. Costa, B. V. Dorrio, J. Trna, E. Trnova). Braga: Hands-on Science Network, 23-26. ISBN: 978-84-8158-714-2. [Online].

Koupilová, Z., Kácovský, P. (2016). Aktivní učení v pokročilém vysokoškolském kurzu - Termodynamika a statistická fyzika. [CD-ROM]. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 20: Sborník z konference (ed.: V. Koudelková). Praha: Nakladatelství P3K, 142-149. ISBN: 978-80-87343-58-6.

Kácovský, P., Reichl, J., Polák, Z. (2016). Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „V jednoduchosti je krása aneb i s málem lze dělat divy“. [CD-ROM]. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 20: Sborník z konference (ed.: V. Koudelková). Praha: Nakladatelství P3K, 112-118. ISBN: 978-80-87343-58-6.

Kácovský, P. (2016). O elektronické Sbírce fyzikálních pokusů. [CD-ROM]. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 20: Sborník z konference (ed.: V. Koudelková). Praha: Nakladatelství P3K, 119-123. ISBN: 978-80-87343-58-6.

Koudelková, V., Snětinová, M., & Kácovský, P. (2015). Interaktivní show Fyzika všemi smysly. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 19: Sborník z konference (ed.: V. Vochozka, V. Bednář, O. Kéhar, M. Randa). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 92-96. ISBN: 978-80-261-0439-1.

Kácovský, P., Reichl, J., Polák, Z. (2015). Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „Kdo to za nás pracuje aneb energie kam se podíváš“. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 19: Sborník z konference (ed.: V. Vochozka, V. Bednář, O. Kéhar, M. Randa). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 66-68. ISBN: 978-80-261-0439-1.

Kácovský, P. (2015). S termokamerou po stopách tepla. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 19: Sborník z konference (ed.: V. Vochozka, V. Bednář, O. Kéhar, M. Randa). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 69-73. ISBN: 978-80-261-0439-1.

Kacovsky, P. (2015). Students’ Misconceptions Regarding Everyday Thermal Phenomena. In: Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice – Proceedings of the GIREP-MPTL 2014 International Conference (ed.: C. Fazio, R. M. Sperandeo Mineo). Palermo: Università degli Studi di Palermo, 299-305. ISBN: 978-88-907460-7-9.

Kácovský, P., Reichl, J. (2013). Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „Objevy a vynálezy, které změnily svět aneb od kola k tabletu“. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18: Sborník z konference (ed.: M. Křížová). Hradec Králové: Gaudeamus, 109-114. ISBN: 978-80-7435-372-7. [Online].

Kácovský, P., Koudelková, V., & Snětinová, M. (2013). The Summer Maths and Physics Camp. In: ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings (ed.: L. Dvořák, V. Koudelková). Praha: MATFYZPRESS, 1180-1183. ISBN: 978-80-7378-266-5.

Kácovský, P., Koudelková, V., & Snětinová, M. (2013). Popularization of Physics by Using an Interactive Show. In: ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings (ed.: L. Dvořák, V. Koudelková). Praha: MATFYZPRESS, 1175-1179. ISBN: 978-80-7378-266-5.

Kácovský, P. (2013). Tepelné jevy v experimentech. In: „Jak získat žáky pro fyziku?“ Sborník příspěvků semináře OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF (ed.: R. Seifert). Praha: JČMF. ISBN: 978-80-7015-016-0. [Online].

Kácovský, P. (2013). Students’ Alternative Conceptions in Thermodynamics. In: WDS'13 Proceedings of Contributed Papers (ed.: J. Šafránková, J. Pavlů). Praha: MATFYZPRESS, 100-103. ISBN: 978-80-7378-252-8.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kacovsky
Aktualizováno: 15. 10. 2016