změnit jazyk / switch language KDF MFF UK: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Publikace

Články v časopisech

Kácovský, P. et al. (2021). Lower secondary intended curricula of science subjects and mathematics: a comparison of the Czech Republic, Estonia, Poland and Slovenia. Journal of Curriculum Studies. [Online]

Kácovský, P. (2021). Studying the Rate of Evaporation Using Pocket and Computer-Supported Weighing Scales. The Physics Teacher, 59, 493-496. [Online] [Plný text].

Kácovský, P., Snětinová, M. (2021). Physics demonstrations: who are the students appreciating them? International Journal of Science Education, 43(4), 529-551. ISSN: 0950-0693. [Online].

Kácovský, P. (2019). Electric Circuits as Seen by Thermal Imaging Cameras. The Physics Teacher, 57, 597. ISSN: 0031-921X. [Online] [Plný text].

Kácovský, P., Koudelková, V., & Snětinová, M. (2019). Physics at Lower Secondary Schools: Comparison between the Czech Republic,Estonia, Poland and Slovenia. Scientia in educatione, 10(3), 33-49. ISSN: 1804-7106. [Online].

Kácovský, P. (2019). The visit of a thermal imaging world in one physics lesson. Physics Education, 54, 045011. ISSN: 1361-6552. [Online] [Plný text].

Kácovský, P. (2018). Thermal Imaging Experiments as an Inspiration for Problem-based Learning. The Physics Teacher, 56, 596. ISSN: 0031-921X. [Online] [Plný text].

Snětinová, M., Kácovský, P., & Machalická, J. (2018). Hands-On Experiments in the Interactive Physics Laboratory: Students’ Intrinsic Motivation and Understanding. Center for Educational Policy Studies Journal, 8(1), 55-75. ISSN: 1855-9719. [Online].

Kácovský, P. (2017). Měříme teplotu vody. Jednoduché. Nebo ne? Matematika – fyzika – informatika, 26(5), 361-368. ISSN: 1805-7705. [Online].

Koupilová, Z., Kácovský, P. (2017). Active Learning in Advanced Undergraduate Course of Thermodynamics and Statistical Physics. Scientia in educatione, 8(1), 65-80. ISSN: 1804-7106. [Online].

Kácovský, P. (2017). Didaktická kazuistika: Archimédovo nadlehčování – sekvence jednoduchých experimentů. Komenský, 141(3), 30-37. ISSN: 0323-0449. [Online].

Kácovský, P. (2016). Vypařování v experimentech: V hlavní roli váhy. Matematika – fyzika – informatika, 25(1), 38-48. ISSN: 1805-7705. [Online].

Kacovsky, P. (2015). Grammar school students’ misconceptions concerning thermal phenomena. Journal of Baltic Science Education, 14 (2), 194-206. ISSN: 1648-3898. [Online]


Kapitoly ve studiích či monografiích, závěrečné práce

Kácovský, P., Koudelková, V., & Snětinová, M. (2018). Srovnávací studie: porovnání přístupu ke vzdělávání České republiky, Estonska, Polska a Slovinska. In L. Dvořák, I. Dvořáková, & V. Koudelková (eds.) K problematice fyzikálního vzdělávání v ČR před revizemi RVP: Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů (s. 44-46). Praha: Národní ústav pro vzdělávání a Fyzikální pedagogická společnost.

Kácovský, P. (2017). Archimédovo nadlehčování: sekvence jednoduchých experimentů. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 243–257). Brno: Masarykova univerzita.

Kácovský, P. (2016). Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni. (Disertační práce.) KDF MFF UK, Praha.

Kácovský, P. (2012). Využívání dataloggerů ve výuce fyziky (se zaměřením na systém Vernier). (Diplomová práce.) KDF MFF UK, Praha.

Kácovský, P. (2010). Lokalizace částí experimentálního systému Vernier do českého prostředí. (Bakalářská práce.) KDF MFF UK, Praha.


Příspěvky v konferenčních sbornících (anglicky)

Koupilová, Z., & Kácovský, P. (2022). Interactive applets in introductory course of quantum physics: Their role not only in distance learning. In AIP Conference Proceedings 2458, 030017. AIP Publishing.

Marounová, J., & Kácovský, P. (2022). How Czech teachers use physics experiments in their lessons. In AIP Conference Proceedings 2458, 030023. AIP Publishing.

Nikitin, A., Kácovský, P., & Snětinová, M. (2022). Looking for parameters of students-lecturer interaction that influence how students perceive physics demonstrations. In AIP Conference Proceedings 2458, 030025. AIP Publishing.

Snětinová, M., Kácovský, P., Koupilová, Z., & Mandíková, D. (2022). Use of the collection of solved problems in physics and the collection of physics experiments during the distance learning period. In AIP Conference Proceedings 2458, 030030. AIP Publishing.

Snětinová, M., Kácovský, P., Koupilová, Z., & Mandíková, D. (2020). Collection of Solved Physics Problems and Collection of Physics Experiments. In: 20th Conference of Czech and Slovak Physicists Proceedings (eds. Andrea Džubinská, Marián Reiffers). Košice: Equilibria, s.r.o., 123-124. ISBN: 978-80-89855-13-1.

Nikitin, A., Snětinová, M., & Kácovský, P. (2020). Developing the Categorical System of Behaviour for Student-Lecturer Interaction during Physics Demonstrations. In: 20th Conference of Czech and Slovak Physicists Proceedings (eds. Andrea Džubinská, Marián Reiffers). Košice: Equilibria, s.r.o., 95-96. ISBN: 978-80-89855-13-1.

Koupilová, Z., Kácovský, P. (2020). Conceptual Problems and Graphical Representation in Introductory Course of Quantum Physics. In: 20th Conference of Czech and Slovak Physicists Proceedings (eds. Andrea Džubinská, Marián Reiffers). Košice: Equilibria, s.r.o., 107-108. ISBN: 978-80-89855-13-1.

Snětinová, M., Kácovský, P. (2019). Interactive physics laboratory: A place for hands-on experimenting. In: AIP Conference Proceedings 2152 (Proceedings of the 21st DIDFYZ Conference 2019). AIP Publishing, 030031. ISBN: 978-0-7354-1897-4. [Plný text].

Kácovský, P. (2016). The Position of Experiments in Grammar School Students Semantic Space. In: Key Competences in Physics Teaching and Learning – Proceedings of GIREP&EPEC 2015. (eds. Ewa Dębowska, Tomasz Greczyło). Wrocław: Institute of Experimental Physics, University of Wrocław, 138-141. ISBN: 978-83-913497-1-7.

Koupilová, Z., Kácovský, P. (2016). Collection of Solved Problems and Collection of Experiments in Physics: Worthwhile Connection of Two Online Learning Sources. In: Selected Papers from the 20th International Conference on Multimedia in Physics Teaching and Learning. (ed.: L.-J.Thoms, R. Girwidz). München: Ludwig-Maximilians-Universität, 59-64. ISBN: 978-2-914771-95-5. [Online].

Kácovský, P., Koudelková, V. (2016). Physics Through All Senses: Popularization of Physics by Using an Interactive Show. In: Hands-on. The Heart of Science Education. (ed.: M. F. Costa, B. V. Dorrio, J. Trna, E. Trnova). Braga: Hands-on Science Network, 23-26. ISBN: 978-84-8158-714-2. [Online].

Kacovsky, P. (2015). Students’ Misconceptions Regarding Everyday Thermal Phenomena. In: Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice – Proceedings of the GIREP-MPTL 2014 International Conference (ed.: C. Fazio, R. M. Sperandeo Mineo). Palermo: Università degli Studi di Palermo, 299-305. ISBN: 978-88-907460-7-9.

Kácovský, P., Koudelková, V., & Snětinová, M. (2013). The Summer Maths and Physics Camp. In: ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings (ed.: L. Dvořák, V. Koudelková). Praha: MATFYZPRESS, 1180-1183. ISBN: 978-80-7378-266-5.

Kácovský, P., Koudelková, V., & Snětinová, M. (2013). Popularization of Physics by Using an Interactive Show. In: ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings (ed.: L. Dvořák, V. Koudelková). Praha: MATFYZPRESS, 1175-1179. ISBN: 978-80-7378-266-5.

Kácovský, P. (2013). Students’ Alternative Conceptions in Thermodynamics. In: WDS'13 Proceedings of Contributed Papers (ed.: J. Šafránková, J. Pavlů). Praha: MATFYZPRESS, 100-103. ISBN: 978-80-7378-252-8.


Příspěvky v konferenčních sbornících (česky)

Kácovský, P., Koudelková, V., & Snětinová, M. (2022). Přístup k fyzikálnímu vzdělávání v České republice, Estonsku, Polsku a Slovinsku. In O. Kéhar (ed.), Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, 61–67. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Kácovský, P. (2021). Videoanalýza – co je v Trackeru nového? In Z. Bochníček & P. Konečný (eds.), Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 26, 61–64. Brno: Masarykova univerzita.

Koupilová, Z., Snětinová, M., Kácovský, P., & Mandíková, D. (2020). Sbírka řešených úloh z fyziky a Sbírka fyzikálních pokusů. In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 25 (eds. Věra Koudelková, Petr Kácovský). Praha: MatfyzPress, 205-210. ISBN: 978-80-7378-432-4.

Koupilová, Z., Snětinová, M., Kácovský, P., & Dvořák, L. (2020). Zkušenosti z vysokoškolské online výuky. In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 25 (eds. Věra Koudelková, Petr Kácovský). Praha: MatfyzPress, 199-204. ISBN: 978-80-7378-432-4.

Koupilová, Z., Kácovský, P. (2020). Fyzikální aplety z kvantovky v češtině. In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 25 (eds. Věra Koudelková, Petr Kácovský). Praha: MatfyzPress, 193-198. ISBN: 978-80-7378-432-4.

Kácovský, P. (2020). Videoanalýza v době chytrých telefonů. In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 25 (eds. Věra Koudelková, Petr Kácovský). Praha: MatfyzPress, 140-142. ISBN: 978-80-7378-432-4.

Koupilová, Z., Dvořák, L., & Kácovský, P. (2020). Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání aneb Supersborník. In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 25 (eds. Věra Koudelková, Petr Kácovský). Praha: MatfyzPress, 191-192. ISBN: 978-80-7378-432-4.

Kácovský, P. (2019). Jak se ve fyzice vyřádit s tuhou aneb co se můžeme naučit na kousku grafitu. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 24 (ed. Michaela Křížová). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 61-66. ISBN: 978-80-7435-770-1.

Snětinová, M., Kácovský, P., Koupilová, Z., & Mandíková, D. (2018). Interaktivní prvky ve Sbírce řešených úloh a fyzikálních pokusů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 (ed. Michal Šerý). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 189-192. ISBN: 978-80-7394-719-4.

Kácovský, P. (2018). Elektrické obvody očima termovizní kamery. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 (ed. Michal Šerý). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 117-120. ISBN: 978-80-7394-719-4.

Dvořák, L., Kácovský, P. (2018). Další nápady z Malé Hraštice (jednoduché pokusy se slavnými jmény v pozadí). In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 23 (ed. Michal Šerý). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 64-72. ISBN: 978-80-7394-719-4.

Snětinová, M., Kácovský, P. (2017). Elektronické Sbírky (...řešených úloh a fyzikálních pokusů). In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 22 (ed. Renata Holubová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 297-303. ISBN: 978-80-244-5226-5.

Kácovský, P. (2016). Fyzika očima termografie. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 21: Sborník z konference (eds. Tomáš Miléř, Jan Válek). Brno: Masarykova univerzita, 99-103. ISBN: 978-80-210-8465-0.

Kácovský, P. (2016). Co přinášejí moderní technologie do výuky aneb experimenty s termovizní kamerou a USB mikroskopem. In: Vymedzenie obsahu školskej fyziky – konferencia DIDFYZ 2014. (eds. Martin Štubňa, Lubomíra Valovičová, Ján Ondruška). Nitra: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 99-104. ISBN: 978-80-558-1080-5.

Koupilová, Z., Kácovský, P. (2016). Aktivní učení v pokročilém vysokoškolském kurzu - Termodynamika a statistická fyzika. [CD-ROM]. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 20: Sborník z konference (ed.: V. Koudelková). Praha: Nakladatelství P3K, 142-149. ISBN: 978-80-87343-58-6.

Kácovský, P., Reichl, J., & Polák, Z. (2016). Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „V jednoduchosti je krása aneb i s málem lze dělat divy“. [CD-ROM]. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 20: Sborník z konference (ed.: V. Koudelková). Praha: Nakladatelství P3K, 112-118. ISBN: 978-80-87343-58-6.

Kácovský, P. (2016). O elektronické Sbírce fyzikálních pokusů. [CD-ROM]. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 20: Sborník z konference (ed.: V. Koudelková). Praha: Nakladatelství P3K, 119-123. ISBN: 978-80-87343-58-6.

Koudelková, V., Snětinová, M., & Kácovský, P. (2015). Interaktivní show Fyzika všemi smysly. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 19: Sborník z konference (ed.: V. Vochozka, V. Bednář, O. Kéhar, M. Randa). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 92-96. ISBN: 978-80-261-0439-1.

Kácovský, P., Reichl, J., & Polák, Z. (2015). Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „Kdo to za nás pracuje aneb energie kam se podíváš“. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 19: Sborník z konference (ed.: V. Vochozka, V. Bednář, O. Kéhar, M. Randa). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 66-68. ISBN: 978-80-261-0439-1.

Kácovský, P. (2015). S termokamerou po stopách tepla. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 19: Sborník z konference (ed.: V. Vochozka, V. Bednář, O. Kéhar, M. Randa). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 69-73. ISBN: 978-80-261-0439-1.

Kácovský, P., Reichl, J. (2013). Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „Objevy a vynálezy, které změnily svět aneb od kola k tabletu“. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18: Sborník z konference (ed.: M. Křížová). Hradec Králové: Gaudeamus, 109-114. ISBN: 978-80-7435-372-7. [Online].

Kácovský, P. (2013). Tepelné jevy v experimentech. In: „Jak získat žáky pro fyziku?“ Sborník příspěvků semináře OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF (ed.: R. Seifert). Praha: JČMF. ISBN: 978-80-7015-016-0. [Online].

http://kdf.mff.cuni.cz/~kacovsky
Aktualizováno: 5. 11. 2021