změnit jazyk / switch language KDF MFF UK: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Sbírka fyzikálních pokusů

Od roku 2015 působím jako hlavní koordinátor prací na Sbírce fyzikálních pokusů, která vznikla na Katedře didaktiky fyziky MFF UK jako projekt navazující na úspěšnou Sbírku řešených úloh.

Hlavním smyslem Sbírky fyzikálních pokusů je snaha podat pomocnou ruku současným i budoucím vyučujícím fyziky, a to především v experimentální části jejich práce. Naším cílem je vytvořit živý a stále se zvětšující soubor fyzikálních pokusů obsahující náměty ze základních partií fyziky, se kterými se žáci i učitelé setkávají (ať už na úrovni základní, střední či vysoké školy).

Snahou autorů Sbírky je podpořit jednotlivé náměty na experimenty co nejnázornějším vizuálním doprovodem ve formě fotografií a videí, a také poskytnout uživatelům technické i metodické postřehy, které mohou provádění experimentů usnadnit aorganicky jej včlenit do výuky. V polovině roku 2021 bylo publikováno přibližně 160 experimentů v češtině a více než 60 experimentů anglicky.

Odkaz na web Sbírky fyzikálních pokusů.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kacovsky
Aktualizováno: 5. 11. 2021