změnit jazyk / switch language KDF MFF UK: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Jarní soustředění budoucích učitelů fyziky

foto

Od roku 2016 jsme společně s kolegyní Zdeňkou Koupilovou převzali organizaci několikadenního jarního soustředění pro budoucí učitele fyziky a spřízněné duše, které se tradičně konalo uprostřed lesů nedaleko vísky Malá Hraštice. Ačkoliv jsme museli od roku 2021 místo konání změnit, zůstává tato akce v povědomí jako „Hraštice“.

V neformálním prostředí se zde setkávají členové katedry didaktiky fyziky, současní studenti učitelství fyziky, ale také jejich předchůdci, kteří jsou dnes aktivními učiteli. Program soustředění je tvořen jak odborným fyzikálním bádáním na úrovni, jakou improvizované podmínky dovolí, tak mimoodborným programem – hrami, hříčkami, sezením u kytar.

Atmosféru soustředění lépe přibližuje video z roku 2017 a webové stránky soustředění.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kacovsky
Aktualizováno: 5. 11. 2021