změnit jazyk / switch language KDF MFF UK: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Materiály pro učitele – TERMODYNAMIKA

Termografie – teorie a praxe

Ve své práci se věnuji mj. pokusům využívajících termovizní kamery, a při této příležitosti vznikl text Experimentujeme s termovizní kamerou, který shrnuje fyzikální základy termografie a dává základní doporučení, čeho lze při termografickém zobrazování ve výuce využít a čeho se naopak vyvarovat.

Aktivity s termokamerou

Česká verze konceptuálního testu z termiky

Konceptuální test Thermal Concept Evaluation (TCE, odkaz na originální znění) byl sestaven v roce 2001 na univerzitě v australském Perthu, autory jsou Marjan Zadnik a Shelley Yeo. Test se věnuje každodenním tepelným jevům a je možné zadat jej jak na základní, tak na střední škole.

Česká verze testu TCE

http://kdf.mff.cuni.cz/~kacovsky
Aktualizováno: 29. 8. 2022