Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Eye-tracking in science education

Eye-tracking is common method used in research in psychology, sport, driving, etc. However, in science education research it is rather new methodological approach. In my oppinion, it has great potencial for better understanding of students' way of thinking, their strategies when solving problems in physics, etc. That is why I am excited I have chance to carry out research by this method. Particularly, I use TX300 equipment by Tobii, which records eye-movements with frequency 300 Hz.

References

Contact martina.kekule@seznam.cz

Eye-tracking ve výzkumu přírodovědného vzdělávání

Eye-tracking v překladu znamená „stopování očí“ a opravdu se jedná o metodu, která umožňuje sledovat oční pohyby. Metoda se už vcelku dlouhou dobu používá v psychologickém výzkumu, výzkumu výuky sportu a čtení. V přírodovědném nebo přímo fyzikálním vzdělávání se i celosvětově s výzkumem pomocí této metody teprve začíná. Sledování očních pohybů žáka při pohledu na obrazovku umožňuje zjistit zaměření jeho pozornosti na jednotlivé části obrazu. Na obrazovku můžeme promítat například nějakou typickou testovou úlohu a z pozornosti žáka vyvozovat jeho strategii při řešení dané úlohy.

Naše katedra vlastní oční kameru od fy Tobii TX300, která zaznamenává pohyby očí s frekvencí 300 Hz. V současné době pomocí ní realizuju výzkum zaměřený na strategie žáků při řešení úloh z kinematiky.

Publikace

Odkazy

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 11. 3. 2015