Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

foto "Co člověk vymyslel, dělá s láskou. Co se naučil, dělá s jistotou."
J. W. Goethe
Katedra didaktiky fyziky
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8 - Trója
7. patro, č. dveří A 722
Department of Physics Education
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
V Holesovickach 2
180 00 Prague
+420 22191 2420
martina.kekule@seznam.cz


CV

Currently, my main research interest is in students' problem solving by eye-tracking method.

Popularizační článek o technologických novinkách -ROBOTECH- ve vzdělávání.

Rozhovor o experimentování ve výuce fyziky pro časopis e-Mole.

Vyšla monografie o oborových didaktikách, didaktiku fyziky jsme představili společně s Leošem Dvořákem a Vojtěchem Žákem. Elektronicky zdarma ke stažení.
http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 11. 3. 2015