Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 17. 10. 2013