Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

3D fotky a obrázky

prezentace v rámci Science on Stage

foto ©martina kekule

software na vytvoření anaglyfu

software pro vektorovou grafiku

materiály ke stažení

stereoskopické páry fotek a obrázků
stereoskopické páry

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 10. 10. 2018