Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Zimní semestr 2010/11

Zimní semestr 2009/10

Letní semestr 2009
http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 10. 5. 2007